Hjem
Jobbmuligheter for realister

Avdelingsingeniør hos Havforskningsinstituttet

Ine Moksness tok en bachelor i biologi og leverte en mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning i 2019. I dag jobber hun som avdelingsingeniør hos Havforskningsinstituttet, avdeling Bunnfisk.

Hovedinnhold

Det er en utrolig eksotisk jobb hvor man får oppleve å se steder og dyr som man ikke får sett ellers.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Gjennom hele året er jeg på tokt med våre forskningsfartøy både i Nordsjøen og i Barentshavet. Arbeidsoppgavene knyttet til arbeidet på sjøen er å opparbeide fangstene vi får ombord. Dette gjøres ved å artsbestemme all fisken vi får, gjøre diverse målinger, samt lese alder på de kommersielle artene. Alderslesing gjøres ved å telle antall soner man ser i fiskens otolitter slik som man kan se årringer i et tre. Dette har lang opplæringstid, og jeg holder nå på å få opplæring i alderslesing av hyse som tar omkring to år. Når jeg ikke er på sjøen er jeg mye i laboratoriet for å undersøke hva torsken spiser, leser otolitter i lupen eller gjør histologiske analyser.

Hadde du en idé om hvilken jobb du ønsket når du var ferdig utdannet? Hvis ja, hvilken og ble det slik du forestilte deg?
På mitt siste år på bachelor i biologi fikk jeg ved en tilfeldighet bli med på et studenttokt med G.O. Sars. Det var da jeg skjønte at det var dette jeg hadde lyst til å jobbe med på fulltid, og det ble slik jeg hadde forstilt meg jobben.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at jeg får tilbringe så mye tid på havet og se alt det spennende som lurer seg under havets overflate. Det er en utrolig eksotisk jobb hvor man får oppleve å se steder og dyr som man ikke får sett ellers. Slik som i fjor var jeg nord for Svalbard hvor vi fikk oppleve å se en isbjørnbinne med barn spise selkadaver på et isflak.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Utdannelsen min kom godt med i jobben min som tekniker. På masterprogrammet var det mye felt- og toktarbeid som var et godt grunnlag for det jeg gjør i min jobb. Vi lærte om alle de store dyregruppene i havet, deres anatomi og fysiologi og hvordan man nøkler seg fram til ukjente arter. Videre lærte jeg hvordan man skal behandle data med statistiske programmer som også er veldig nyttig i jobben.

Fortell litt om prosessen med å få seg jobb etter fullført grad.
Jeg begynte å søke på jobb allerede første året på mastergraden, og jeg fikk fast jobb et år før innlevering av masteroppgaven. Det var utrolig stas, men da gjaldt det også å holde tunga rett i munn og planlegge kalenderen godt.

Hva var det som gjorde at du valgte å studere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiB?
Jeg hadde et ønske om å jobbe med marin forskning, og ble derfor anbefalt å studere på UiB på grunn av deres tette samarbeid med Havforskningsinstituttet, i tillegg til at Bergen er en fantastisk studentby.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Kontakt forskninggrupper på Havforskningsinstituttet du er interessert i, tidlig på bachelorgraden, slik at du kan få et innblikk i arbeidet som gjøres. Kanskje det finnes muligheter for å gjøre noe praksisarbeid eller reise på tokt? All erfaring er god å ta med seg på CV`en når man er ferdig utdannet.