Hjem
Jobbmuligheter for realister

Ønsker å jobbe med marine konstruksjoner

Erling Dolve startet på en bachelor i fysikk ved Universitetet i Bergen, men interessen beveget seg stadig mer mot en sivilingeniørgrad i havteknologi ved samme universitet.

Hovedinnhold

Om du syntes realfag på videregående var interessant, så kan jeg si at det blir mye mer interessant jo høyere nivået blir.

Erling har stor interesse for realfag og teknologi, og visste tidlig at han ville studere realfag etter videregående. Valget falt fort på Universitetet i Bergen. 

- Jeg er opprinnelig fra Asker og ønsket å studere i en annen del av landet for å få muligheten til å oppleve miljøet i flere deler av Norge. UiB er midt i kjernen i byen og jeg hadde hørt at studiemiljøet er bra, derfor søkte jeg utdanning her. I tillegg er de fleste aktørene i området i større eller mindre grad tilknyttet til UiB, forteller Erling. 

Erling startet på en bachelor i fysikk, men fant ut etterhvert at han var mer interessert i en praktisk utdanning enn en teoretisk. 

- En teknologiutdanning virket spennende, og jeg endte opp med å stå mellom sivilingeniørprogrammene medisinsk teknologi og havteknologi. Jeg har mange venner som går havteknologi, og etter å ha undersøkt litt så landet jeg på det. Havnæringen er i vekst, og etterspørselen etter spisskompetanse i teknologi med kunnskap om hav og sjø kommer bare til å øke. 

Snart klar for masteroppgave
Havteknologi er et integrert masterprogram, og Erling har 2,5 år igjen av sitt studieløp. Flere av fagene han hadde i studiet i fysikk, har han fått innpasset i havteknologi. Dette har gjort at han har litt kortere studieløp enn de andre studentene i hans kull. Når vi spør om hvordan studieløpet er bygd opp, svarer Erling:

- Studentene må gjennom fag som omhandler kalkulus, programmering og fysikk, i tillegg til at vi har introduksjonsfaget HTEK101 og praksis i HTEK102. De første årene er altså ganske lik for alle studentene. Etter dette velger man sitt spesialiseringsområde. Selv tenker jeg å gå videre mot marine konstruksjoner. Jeg har lyst til å jobbe mer mot selve teknologien, og bidra til konstruksjoner som brukes i praksis. 

Flere retninger innenfor havteknologi
Innen havteknologi kan man velge å gå retning marin måle- og styringsteknologi eller marine konstruksjoner. Måle- og styringsteknologi er igjen delt i 3 spesialiseringer: Akustikk, optikk og instrumentering. Studentene velger retning etter 4.semester. Erling beskriver havteknologi som et studie som er veldig godt bygd opp og forteller at praksisen i 3.semester settes stor pris på av studentene.

Velg realfag!
Erling har vært interessert i realfag lenge. Han kan fortelle at interessen ble enda større jo høyere nivået ble. På universitetsnivå starter studentene med det grunnleggende, før de får muligheten til dypere spesialisering, til de tilslutt sitter og løser dagsaktuelle problemer i forelesninger. 

- Til de som vurderer å søke realfag så vil jeg si at jeg absolutt anbefaler det, avslutter Erling.