Hjem
Jobbmuligheter for realister

Marinbiolog hos Åkerblå AS

Christine Østensvig startet på en bachelor i biologi og leverte sin master i marinbiologi i 2019. I dag jobber hun som marinbiolog i et miljøkonsulentfirma.

Hovedinnhold

Det beste med min jobb er at jeg får jobbe innenfor et veldig spennende og relevant felt.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Alle oppdrettsanlegg eller andre utslipp er pålagt å undersøke hvor stor påvirkning driften har på bunnen rundt anlegget. Åkerblå gjennomfører disse undersøkelsene ved å ta prøver av blant annet bunnfaunaen i slike områder. Mine arbeidsoppgaver går ut på å først artsidentifisere dyrene vi finner i prøvene. Dette gjøres fordi ulike arter har ulike sensitivitet overfor påvirkning, og hvilken type dyr vi finner kan dermed beskrive hvor påvirket området vi undersøker er. Deretter analyserer jeg disse resultatene, som til slutt ender opp i en rapport som beskriver tilstanden til området.

Hadde du en idé om hvilken jobb du ønsket når du var ferdig utdannet? Hvis ja, hvilken og ble det slik du forestilte deg?
Jeg har drevet en del med artsidentifisering i masteren min, og syns det var veldig spennende arbeid, og tenkte derfor at jeg kunne tenke meg en jobb som innebar det. Når jeg ble ansatt i Åkerblå ble dette en av mine hovedoppgaver, noe som jeg liker veldig godt. I tillegg får jeg lære mer om miljøovervåkning, noe jeg syns er veldig spennende!

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med min jobb er at jeg får jobbe innenfor et veldig spennende og relevant felt. Her får jeg muligheten til å sette resultatene fra arbeidet jeg gjør med artsidentifiseringen i større sammenhenger og jeg får lære mye om hvordan ulike biologiske og ikke biologiske prosesser henger sammen. Det som var veldig utfordrende i starten var alt det nye av rutiner og arbeidsoppgaver som skulle læres. Tidligere har jeg kun jobbet med artsidentifisering av en gruppe med dyr, og det å lære alle mulige dyregrupper kan være noe utfordrende. 

Fortell litt om prosessen med å få seg jobb etter fullført grad.
Jeg begynte å søke på jobb allerede før endt studietid. Dette resulterte i at jeg fikk meg jobb en god stund før jeg var ferdig med masteren min. Jeg tror det er veldig lurt å begynne denne prosessen tidlig slik at man får en oversikt over hvilke type jobber som finnes, og hvilke type jobber som kan være interessante for deg.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det beste med studietiden er nok det gode samholdet man får med medstudenter. Fagmessig syns jeg nok masterstudiene var mer spennende en bachelorstudie ettersom man får muligheten til å dypdykke inn i det fagfeltet man liker aller best, samtidig som at jeg er veldig glad for at jeg hadde en god variasjon av fag på bachelornnivå.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Uansett hvor stresset du er, så ordner det seg alltid!