Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hun legger vekt på å snakke forståelig for alle og er en tydelig forskerstemme i samfunnsdebatten. Professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap er kåret til årets beste formidler innen realfagene.
10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.
Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.
Gikk du glipp av selve Abelprisutdelingene i 2020 og 2021? Se dem nå på NRK2!
Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.
Gammel vulkan ved Vøringplatået fikk navnet Eldhø. Navnet ble valgt for å hedre den omfattende pionerutforskningen som professor emeritus Olav Eldholm siden 1960-tallet har utført på vulkanismen og platetektonikken i denne delen av Norskehavet.
Runar Stokke, forsker ved Senter for Dyphavsforskning, leder nå et internasjonalt prosjekt som vil ta sikte på å undersøke det genetiske mangfoldet av mikrobielle samfunn i de hydrotermale systemene ved den arktiske midthavsryggen.
The SSB prizes are awarded to the top Indian scientists below 45 years of age for conducting outstanding research in science and technology.
For å skape våre egne konkurransefortrinn kan mennesket både lære av og etterligne naturen. Naturens nanoteknologi er blant flere spennende tema i den nye utgaven av det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.
Forskere ved Sars-senteret har plassert embryoet til et sekkedyr under mikroskopet. Genene til dyret er modifisert slik at nervecellene lyser opp på dataskjermen.
– Marin forskning har sterke fagmiljøer ved Universitet i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at vår marine forskning skal bli enda bedre, sier viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve.
En vellykket The Ocean 2021-konferanse i Grieghallen er avsluttet. I denne podcasten kan du høre Bjerknessenter-direktør Kikki Kleiven og Geir Lasse Taranger, viseadministrerende direktør på Havforskningsinstituttet, diskutere første dag av konferansen.
Kronprins Haakon holder åpningsinnlegget når næringslivet, fagmiljøene og forvaltningen møtes til to-dagers konferanse i Bergen.
800 nye realfagstudenter, 37 lag og en real utfordring: Hvordan skal Tise gjøre gjenbruk enklere når man handler klær? Her ser du løsningen som gjør fashion mer bærekraftig!
Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.
A PhD requires a minimum of three peer reviewed articles, but occasionally someone goes above and beyond. Very rarely, however, does go as far as producing nine articles during their PhD fellowhip.
Rekordmange vil studere realfag på UiB hausten 2021. Tusen nye studentar starta det nye året med det som skal bli ei trygg og sosial veke.
BOWs Ignacio Herrera Anchustegui har bidratt i en rapport om offshore dekommisjonering

Sider