Hjem
Molekylærbiologisk institutt

Historie

Molekylærbiologisk institutt (MBI) ble opprettet i januar 1997, med Dag E. Helland som første styrer.

Instituttet hadde ved oppstart 39 faste og midlertidig ansatte. Det var viktig for MBI å tilby et robust og moderne utdanningstilbud i molekylærbiologi for realfagsstudenter. Instituttet etablerte samarbeid med Sars-senteret, Institutt for informatikk, Institutt for biologi og Havforskningsinstituttet. Dette førte til at flere viktige tverrfaglige aktiviteter ble satt i gang med aktiv medvirkning fra instituttet. Spesielt kan nevnes bioinformatikk (Computational Biology Unit), et servicelaboratorium for DNA-sekvensering, og et sebrafisklaboratorium.

Syv år etter oppstarten av MBI, ble instituttet økonomisk fristilt og Johan Lillehaug ble tilsatt som instituttleder i åremålsstilling. En forskningsstrategi med basalvitenskapelig søkelys på 1) proteiners struktur og funksjon, 2) utviklingsbiologi, 3) funksjonell genomikk og 4) strukturell bioinformatikk, ble utarbeidet.