Hjem
Molekylærbiologisk institutt

Forskerutdanning

Molekylærbiologisk institutt/Det matematisk naturvitenskapelige fakultet gir ph.d.-utdanning innen molekylærbiologi knyttet til instituttets forskning, eller til forskning hos samarbeidspartnere.

Ph.d.-programmet er 3-årig og består av et forskningsprosjekt som munner ut i en doktorgradsavhandling og som totalt skal utgjøre 2,5 årsverk. I tillegg kommer en opplæringsdel på 30 stp/0,5 årsverk.

Mer informasjon om Ph.d. studiet ved Molekylærbiologisk institutt lengre nede på siden.
Hvordan komme igang?/Hvor får du hjelp?

Instituttet deltar i forskerskolen the Molecular and Computational Biology Research School, MCB

Sentral informasjon om forskerutdanningen ved UiB er samlet her.