Hjem
Molekylærbiologisk institutt
Forskning ved MBI

Forskning ved MBI

MBI har kompetanse innen forskning på proteiner; fra studier av små peptider som f.eks. toksiner, en lang rekke enzymer og regulatoriske proteiner, til store makromolekylære komplekser som proteinfoldingsmaskiner og kromatin.

Vi studerer proteiner og andre biomolekyler, som lipider, fosfolipider og vitamin-avledete metabolitter. Vår forskning er i stor grad basert på eksperimenter i laboratorier som biofysikk og strukturstudier, biokjemisk og molekylær karakterisering av isolerte proteiner, og funksjonelle studier i levende modellsystemer som bakterier, gjær, sebrafisk og cellekulturer. Vi benytter molekylær modellering og and metoder innen beregningsorientert biologi og bioinformatikk.

Noen av våre forskere undersøker biopsier fra pasienter mend andre forsker på interaksjoner mellom patogener og deres vertsorganismer. Mye av vår forskning er biomedisinsk motivert mens andre deltar i forskning for å løse problemer innen akvakultur og andre områder innen molekylær biovitenskap. Fire av våre forskningsgrupper er involvert i molekylær kreftforskning.

Forskningsprosjektene ved instituttet kan grupperes i tre fokusområder

  • Proteinstruktur og -funksjonsrelasjoner
  • Signalisering og regulering i biologiske systemer
  • Beregningsorientert biologi og bioinformatikk

 

Scientific Advisory Board (SAB)

  • Professor Sarah Teichmann, The Sanger Institute & EBI, Cambrdige, UK
  • Professor Dan Hultmark, Umeå Centre for Molecular Pathogenesis (UCMP), Umeå, Sweden
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Department of Molecular Biosciences, University of Oslo, Norway

Tidligere medlemmer av MBIs SAB:

  • Professor Knud H. Nierhaus (1941-2016), Max-Planck-Institute for Molecular Genetics, Germany
  • Professor Terje Johansen, Department of Medical Biology, University of Tromsø, Norway

  •