Hjem
Molekylærbiologisk institutt

Besøk Molekylærbiologisk institutt

Er du elev på videregående skule og ynskjer å få eit innblikk i molekylærbiologien si verd?

Molekylærbiologisk dag 2013.
Foto/ill.:
Wenche Telle

Molekylærbiologisk dag

Vi arrangerer Molekylærbiologisk dag kvart år. På Molekylærbiologisk dag inviterer vi elevar og lærarar inn på laboratoria våre, og dykk får sjå, høyre og prøve dykk i laboratoriedemonstrasjonar, -øvingar og foredrag.

Molekylærbiologisk dag er ein del av Åpen dag på heile universitetet. I 2017 vert det arrangert onsdag 8. mars. Du finn program her: Program for Molekylærbiologisk fagdag 2017 (del av Åpen dag på UiB)

Du finn programmet for tidligere år under. Vi har eit avgrensa antal plassar, og for å lage eit så godt fagleg opplegg som mogleg har vi sett oss naudsynt å berre invitere elevar frå vidaregåande skule som har BIO1. 

 

Skulebesøk

Vi kan også tilby mindre opplegg for videregående skuler som ikkje har anledning til å delta på Molekylærbiologisk dag.

Ta kontakt med studieavdelinga viss du har spørsmål eller ønskjer eit anna opplegg enn Molekylærbiologisk dag. Vi kan imidlertid ikkje love noko, da vi tidvis har stor pågang.