Hjem
Molekylærbiologisk institutt

GMO - arbeid med genmodifiserte organismer

Retningslinjer for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Molekylærbiologisk institutt

Innhold

Formål
Retningslinjene skal oppfylle regelverket, gi rutiner som skal hindre spredning av
genmodifiserte mikroorganismer og genmodifiserte dyr, og hindre helseskade på personalet. De skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å fremme forutsigbarhet og trygghet i arbeids-situasjonen.

Alle som skal jobbe med GMO ved Molekylærbiologisk institutt må lese retningslinjene: Retningslinjer for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Genmodifiserte organismer – GMO - mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Omfatter alle typer organismer og er den forkortelsen som er vanligst brukt.

Genmodifiserte Mikroorganismer – GMM- Mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.