Hjem
Molekylærbiologisk institutt

Beredskap

Lokal beredskapsplan for MBI

Oppslag - Hva gjør du i en KRISE

Branninstrukser

 

I arbeidstiden kan/bør også instituttet varsles:

  • Resepsjon: 55 58 45 00

  • Instituttleder Rein Aasland: 55 58 45 31, mobil 924 25 456

  • Administrasjonssjef Andrea Grimnes: 55 58 45 24, mobil  971 72 904