Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Åpen dag

Fagdag i molekylærbiologi

Molekylærbiologer studerer de levende organismenes molekyler og hvordan de bygger opp og regulerer prosesser i celler og vev.

Program fagdag

På fagdag i molekylærbiologi vil du få delta på ett foredrag og to laboratorieøvelser, og gjennom dette få et innblikk i noen av de metodene og problemstillingene vi arbeider med. I tillegg vil du få informasjon om våre studier i molekylærbiologi. Du vil møte både forskere, studenter og studieveileder. 

De som ønsker å delta på fagdag i molekylærbiologi både før og etter lunsj kan gjøre det. Dere vil da få med dere to ulike foredrag og kunne delta på alle fire laboratorieøvelsene.

(les mer om vårt program her: programfolder)

Fagdag i molekylærbiologi (kl 10.15-11.45) - Del 1

 • Foredrag: Studier i molekylærbiologi
 • Foredrag: "Sebrafisken den nye laboratorierotta" 
 • Laboratorieøvelser x 2 (se under)

Oppmøte til Del 1 Fagdag i molekylærbiologi (kl 10.15):

Etter fellesåpningen (kl 09.00-10.00) kommer vi og henter deg og følger deg til fagdagen.

De som ikke har anledning til å delta på åpningen kan møte opp utenfor Høyteknologisenteret på Marineholmen, Thormølhensgate 55. Følg skilting videre inn i bygget. Du vil bli møtt av noen som vil vise deg vei. Molekylærbiologisk institutt holder til i 5. etg (bruk heis med røde heisdører). Foredragene holdes i rom 520 B1.

Fagdag i molekylærbiologi (kl 12.00-14.00) - Del 2

 • Lunsj fra 12.00-12.30 
 • Foredrag: Studier i molekylærbiologi
 • Foredrag: "Fra selvlysende protein til selvlysende mus" 
 • Laboratorieøvelser x 2 (se under)

Oppmøte til del 2 Fagdag i molekylærbiologi (kl 12.00):

Høyteknologisenteret på Marineholmen, Thormølhensgate 55 i Virmelarealet i 1. etasje.

Det blir servert lunsj fra kl 12.00-12.30, før selve fagdagen starter. Du vil bli møtt av noen som vil vise deg vei til fagdagen etter lunsj.
Men de som ønsker det kan ta med seg lunsjen fra virmlearealet opp til Molekylærbiologisk institutt i 5. etg (bruk heis med røde heisdører). Her vil studentene våre servere gratis vafler i lunsjen. Fagdagen vår starter i rom 520 B1 kl. 12.30.

Laboratorieøvelser vil være innen følgende tema:

 • Gelelektroforese - hvordan finne DNA-biten vi er ute etter?
 • Utvikling av sebrafiskembryo og transgene fisk
 • Lakselus - akvakulturnæringens trussel
 • DNA - mye informasjon på liten plass 

 

Hvorfor studere molekylærbiologi?

Hos oss lærer du om dei biologiske makromolekyla og livsprosessane de inngår i. Du får kunnskap om celler og organismer, om hvordan biologisk informasjon blir omsatt til biologisk funksjon og hvordan biologisk informasjon blir overført frå generasjon til generasjon.  Og du vil lære om hvordan mutasjonar kan endre regulering av  biologiske prosesser og føre til sykdom eller død. Du lærer de grunnleggende molekylærbiologiske metodene som er nødvendige for å kunne forstå og studere og utforske molekylære livsprosessar.

Molekylærbiologer kan arbeide innen mange ulike felt, både her hjemme og ute i den store verden. Du kan arbeide med biologisk og medisinsk forsking innen offentlig eller privat sektor. Det er vanlig å få jobb som laboratorieingeniør ved universitet, høyskoler eller sykehus. Mange arbeider òg innen undervising og formidling. Eller kanskje vil du arbeide innen konsulentbransjen, drive med utredningsarbeid, eller bli gründer?