Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning Grand Prix | Profil

Mikrobobler og ultralyd kan redde flere ved hjerneslag

- Tid er hjerne! De første 4,5 timene etter et hjerneslag er avgjørende, sier Aliona Nacu. Hun og kollegene står bak forskning som kan redde liv.

Aliona Nacu
Aliona Nacu har forsket på behandling av hjerneslag ved blodpropp.
Foto/ill.:
Øyvind Ganesh Eknes

28. september står hun på scenen i den regionale finalen i Forskning Grand Prix. Der skal hun fortelle tilhørerne at de har funnet ut hvordan man kan gjøre behandlingen av hjerneslag i akuttfasen bedre ved hjelp av mikrobobler injisert i blodet og ultralyd. Hun forklarer med iver:

 - Ultralyden påvirker boblene på en måte som gjør at de beveger seg raskt, utvider seg eller kollapser. Dette bidrar til å ødelegge blodproppen og gjenoppretter blodsirkulasjon etter hjerneslaget, sier forskeren.

Den typen hjerneslag som forskergruppen har forsket på er hjerneslag på grunn av blodpropp. Da fester en propp seg i en blodåre i hjernen og hindrer at blodet beveger seg til de ørsmå arteriene rundt. Resultatet er at deler av hjernen dør og at den som rammes blir invalidisert. Med mindre man får behandling raskt.

- Ingen reelle behandlingstilbud

Nacu kaller de første 4,5 timene etter hjerneslaget et «terapeutisk tidsvindu». Innenfor dette vinduet har legene mulighet til å gi behandling som kraftig reduserer rekonvalesenstiden etter hjerneslaget. I verste fall kan nemlig et hjerneslag føre til at man blir invalidisert i årevis, eller kanskje aldri helt blir «seg selv» igjen.

Trombolyse er i dag den behandlingen for de aller fleste som får hjerneslag på grunn av blodpropp.

- Trombolysen bidrar til å løse opp blodproppen og er en medisin som fungerer som en form for «plumbo» på systemet. Det er en god medisin, men er ikke så effektiv som vi trenger, sier Nacu.

- Det er dessuten ikke alle som kan få behandling med trombolyse, for eksempel personer som bruker enkelte medisiner, er gravide eller de som nylig er blitt operert. Vi trenger et behandlingstilbud for denne pasientgruppen også, sier Nacu bestemt.

For de som av ulike grunner ikke kan motta trombolyse er forskningsgruppens arbeid derfor meget godt nytt. Den er også veldig positiv for de som behandles med trombolyse:

- Behandlingen med mikrobobler og ultralyd gjør to ting: For det første bidrar den til å ødelegge blodproppen. Den gjør også trombolysen mer effektiv, ved at den hjelper medisinen til å trenge bedre inn i blodproppen, forklarer Nacu.

Bergensmiljøet Nacu er en del av er verdensledende i forskningen på akuttbehandling av hjerneslag, og for tiden de eneste som forsker på akkurat denne behandlingsformen (sonothrombolysis).

- Forskning er svar på problem som må løses

Forskeren har lenge hatt lyst til å delta i Forskning Grand Prix og hun gleder seg til den 28. september. For henne har formidling alltid vært en viktig del av jobben som forsker:

- Forskning er ikke for forskere, men for alle mennesker. Det er et svar på et problem som må løses. Vi må snakke og informere om vår forskningsresultat både på spesialiserte konferanser og til «vanlige» folk. Hjerneslag kan nemlig ramme hvem som helst, hvor som helst.

Forskningen hennes er, ifølge henne selv, «for verden», og den kan redde liv, forutsatt at folk kommer seg til sykehuset raskt nok selvsagt.

- «Tid er hjerne»! Dess raskere du kommer deg til sykehuset, dess bedre effekt får du av behandlingen. Ved mistanke om hjerneslag er det derfor bedre at man går en gang for mye til legen, enn en gang for lite. Ikke vent på at du skal bli bedre! Ring 113 med en gang og kom deg raskt på sykehuset! er hennes klare oppfordring.