Hjem
Det medisinske fakultet
Postdoktorprogram

Nytt postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet

Høsten 2018 setter fakultetet opp et nytt program for postdoktorer. Programmet strekker seg over ett år, og målet er å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger.

Fakultetet ønsker å tilføre kompetanse til postdoktorene som vil være av betydning for deres fremtidige virke både innen akademia og i andre stillinger. Dette vil styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor mer attraktiv. Opplæringsprogrammet strekker seg over et år (fra september til juni) og vil bestå av ulike aktiviteter, som forskning i europeisk perspektiv, forskning i nasjonalt perspektiv, veilederkurs (e-læring), søknadsskriving o.l. Se program for mer informasjon

Programmet vil være et tilbud til alle postdoktorer ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssykehus. De som melder seg på forplikter seg til å delta på alle aktivitetene (fra september til juni), kursbevis utstedes. Det vil si at postdoktorperioden må i alle fall strekke seg til juni 2019.

Søknadsfristen gikk ut 4. juni 2018.

Har du noen spørsmål omkring dette, kan du kontakte Marianne Stien ved Det medisinske fakultet (marianne.stien@uib.no),
tlf. 55 58 66 69.