Hjem
Det medisinske fakultet
Postdoktorprogram

Postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9.

Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet, UiB
Postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet har blitt redesignet etter evaluering av prøveperioden 2018-2019.
Foto/ill.:
Colourbox

Se engelske nettsider for mer informasjon og påmelding.