Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning | Hjertesykdommer

Betennelse ved leddgikt skader hjertet

Pasienter med pågående aktiv leddbetennelse viser seg å ha mer skade på hjertet enn pasienter med leddgikt uten aktiv leddbetennelse. – Dette forteller oss hvor viktig det er å behandle leddgikt også for å forebygge hjertesykdom, sier stipendiat Helga Midtbø.

Eldre hender med leddgikt
Leddbetennelse skader hjertet, viser forskning ved UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I tillegg er personer med leddgikt som også har andre risikofaktorer for hjertesykdom, som overvekt, høyt blodtrykk eller som røyker, ekstra utsatt for hjerteskade ved aktiv leddbetennelse:

- Det ser ut til at disse faktorene virker sammen på en måte som er spesielt uheldig for denne gruppen, sier stipendiaten.

Hun har sammen med sin forskningsgruppe ved Klinisk institutt 2, i samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, undersøkt hjertene til i alt 134 personer med leddgikt med ultralyd.

Hjertene ble sammenlignet med hjertene til friske kontrollpersoner uten leddgikt. For de som forsker på dette er det nemlig en kjent sak at pasienter med leddgikt har mer hjertesykdom enn befolkningen generelt. Overraskende nok ga sammenligningen mellom de friske kontrollpersonene og pasientene med leddgikt ikke de resultatene som forskningsgruppen forventet.

- Det viste seg at det var lite forskjell på hjertet til de som hadde leddgikt og de som ikke hadde leddgikt. Da vi derimot sammenlignet hjertene til de som har leddgikt med hverandre, oppdaget vi noe interessant: De som hadde en aktiv leddbetennelse hadde mer skade på hjertet enn de «friske» med leddgikt ikke hadde, forteller Midtbø.

Hjertesvikt - og i verste fall død

Det var dessuten en klar sammenheng mellom hvor aktiv leddgikten var  og graden av skade på hjertet. Risikoen for skade på hjertet økte rett og slett proporsjonalt med graden av leddbetennelse.

- Betennelser i kroppen kan påvirke hele kroppen negativt. Blant annet forsterker betennelsen dannelsen av åreforkalkning, gir Midtbø som en av mulige forklaringer på hvorfor hjerteskaden oppstår.

Konkret viste skaden seg ved at hjertets venstre hovedkammer ble mindre og «stivere» enn i friske hjerter. Samtidig fant forskerne nedsatt pumpekraft i venstre hovedkammer. Dette er forbundet med utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjertesvikt og i verste fall død.

- Den kan også være et tegn på at blodtilførelsen til hjertet er dårlig, sier forskeren.

- Viktig med økt bevissthet

Om lag en tredjedel av pasientgruppen som ble undersøkt hadde ikke aktiv leddgiktbetennelse. De hadde heller ikke denne hjerteskaden:

  • Dette sier oss at dette er en pasientgruppe som kan vinne veldig mye på god og riktig behandling. Derfor er det viktig med økt bevissthet omkring sykdommen og behandlingsmulighetene. Ved å holde graden av leddbetennelse lav, kan man nemlig i mange tilfeller unngå at sykdommen skader hjertet, sier Midtbø.

- Vær oppmerksom på symptomer

Forskeren kan fortelle at det har blitt mer oppmerksomhet omkring den økte risikoen for hjertesykdom ved leddgikt de siste 10 – 15 årene. Samtidig har vi fått nye og bedre medisiner til behandling av leddgikt som gjør det mulig å redusere leddbetennelsen mer effektiv. Likevel er det fremdeles langt fra alle leger eller pasienter som er oppmerksomme på sammenhengen mellom leddgikt og hjerte- og karsykdommer:

- Det er svært viktig å redusere vanlige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som røyking og høyt blodtrykk hvis man har leddgikt, og spesielt hvis man har høy grad av leddbetennelse. Det er også viktig å være oppmerksom på mulige symptomer på hjerte- og karsykdommer, som tung pust og smerte i brystet, understreker forskeren.

Forskernes neste prosjekt er nå å se om man gjennom behandling kan reparere skaden på hjertet som er oppstått:

- Det gjenstår å undersøke, sier stipendiaten.