Hjem

Det medisinske fakultet

Ny studieplan

Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB

Medisinstudiet i Bergen er fornyet! Høsten 2015 startet første kull studenter i en revidert studieplan – Medisin 2015.

logo_ny_studiepl_m_tekst_web_liten_1.jpg

logo ny studieplan

Nyutdannete leger skal kunne fylle den moderne legerollen, og derfor legger vi særlig vekt på tre hovedområder i studiet:

  • den grundige teoretiske og praktiske basiskunnskapen som grunnlag for de beste vurderingene og avgjørelsene.
  • den profesjonelle kompetansen, med adferd og holdninger i yrkesrollen.
  • det vitenskapelige og kunnskapsbaserte fundamentet.  

Vi er entusiastiske, og er overbevist om at den nye studieplanen vil gi et godt studium, en god studietid og en oppdatering i forhold til helsevesenets struktur og samfunnets krav. Vi gleder oss til å se resultatene av det videre arbeidet!

Arne Tjølsen
prosjektleder