Hjem
Det medisinske fakultet
Studieplan medisin

Studieplan for medisinstudiet ved UiB

Medisinstudiet i Bergen er fornyet! Høsten 2015 startet første kull studenter i en revidert studieplan – Medisin 2015.

logo ny studieplan
Foto/ill.:
Gørill Skaale Johansen

Hovedinnhold

Nyutdannete leger skal kunne fylle den moderne legerollen, og derfor legger vi særlig vekt på tre hovedområder i studiet:

  • den grundige teoretiske og praktiske basiskunnskapen som grunnlag for de beste vurderingene og avgjørelsene.
  • den profesjonelle kompetansen, med adferd og holdninger i yrkesrollen.
  • det vitenskapelige og kunnskapsbaserte fundamentet.  

På denne nettsiden finner du gjeldende makroplan for studiet og sentrale dokumenter fra studieplanprosessen. For nærmere informasjon om studieprogrammet og semestrene se studieprogramsiden