Hjem
Det medisinske fakultet

Toppmøte om norsk medisinsk forskning

Alle de 13 eksisterende norske KGJebsen-sentre for medisinsk forskning, et internasjonale rådgivende utvalg for stiftelsen og to internasjonale giganter innen medisinsk forskning møtes på Bekkjarvik 25.-26. oktober for å diskutere fremtiden for norsk medisinsk forskning.

Hovedinnhold

Under møtet vil blant annet Sir Philip Cohen (Dundee) og Kari Stefansson (Reykjavik) dele  sine erfaringer. Jan Haavik ved Institutt for biomedisin sier:

- Dette er svært meritterte medisinske forskere som begge bidratt til fundamental ny innsikt om normal biologi og mange av de vanligste sykdommene hos mennesker.

Under sitt besøk i Bergen vil  Philip Cohen vil også holde en forelesning om basale immunologiske mekanismer ved BBB  24.  oktober kl. 14:30. 

Kari Stefansson vil også, ifølge Jan Haavik, sannsynligvis forelese ved Universitetet i Bergen senere i høst.