Hjem
Det medisinske fakultet

Styrer, råd og utvalg for og med medisinstudenter

Her finner du en oversikt over styrer og utvalg ved Det medisinske fakultet der medisinstudenter er representerte.

Hovedinnhold

Kulltillitsvalgte - Hvert kull har minst en kulltillitsvalgt. Kulltillitsvalgt har ansvar for å ta opp saker som opptar kullet og formidle relevant informasjon til kullet.

STUND - Er en referansegruppe av studenter som sikrer løpende kontakt og tilbakemeldinger mellom studentene, undervisningsansvarlige, instituttene og studieledelsen ved fakultetet. STUND ble opprettet for studieåret 2015/16 – pilot for kull 2015 og kull 2013A. Se utfyllende beskrivelse av STUND nederst på denne siden. 

Medisinsk Fagutvalg (MFU) - MFU består av kullrepresentanter fra alle kullene på medisinstudiet, samt et fast antall friplasser. MFU har representanter i styrer og utvalg ved fakultetet og arbeider spesielt med kvalitetssikring av undervisning og eksamen, og for at medisinstudentene ved fakultetet skal ha en best mulig studiehverdag.

 

Utvalg og styrer med studentrepresentanter fra MFU:

 • Instituttrådene (K1, K2, IBM og IGS)
 • MEDSU - MEDSU består av representanter fra alle fagutvalgene ved Det medisinske fakultet. MEDSU arbeider for studenters rettigheter på tvers av studieretningene, er bindeledd mellom studenter og fakultet, har det øverste ansvaret for fadderuken, utnevner studentrepresentanter ved fakultetet og fordeler penger til studentorganisasjoner.
 • Eksamens- og undervisningsutvalget (EUU)
 • Programutvalget for medisinstudiet (PUM) - PUM har tre faste studentrepresentanter.
 • Faggruppeledermøte IGS
 • Studieledelse
 • Felles utdanningsråd HUS/MED 
 • Ressursgruppe Enhet for læring
 • Ressursgruppe i arbeidet med databaseløsning for flervalgsoppgaver
 • Nasjonal arbeidsgruppe for nasjonale læringsutbyttebeskrivelser
 • Komiteen for elektive perioder
 • Arbeidsgruppe for OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

 

Det er også studentrepresentanter i fakultetsstyret, disse velges i MEDSU. Se mer info om MEDSU på Mitt UiB (krever pålogging). 

En oversikt over studentorganisasjoner ved MED finner du på denne siden.