Hjem
Det medisinske fakultet

Klage på eksamen ved Det medisinske fakultet

Du kan be om begrunnelse for karakteren du har fått, og du kan klage over karakteren din og formelle feil ved eksamen. Her finner du fremgangsmåte og skjema som skal brukes.

Penn og hånd
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Begrunnelse av karakter

Du har rett på en faglig begrunnelse på karakteren din. Ved skriftlige eksamener er fristen én (1) uke fra karakteren er kunngjort.  

Hvordan får jeg begrunnelse?

Nytt fra 2022: Du ber i hovedsak om begrunnelse på karakteren i Studentweb. Dette gjør du ved å logge inn på Studentwebs sider, og finne “Begrunnelse og klage” i Studentwebs hovedmeny under “Mer...”. Dette er nyinnført ved Universitetet i Bergen, og i en overgangsperiode vil det derfor være mulig å bruke skjemaet du finner i rubrikken “Om ikke i Studentweb: Be om begrunnelse”. 

Muntlige eller praktiske eksamensresultater kan ikke påklages, men du kan be om begrunnelse.  På disse må du be om begrunnelse med en gang du får karakteren. Sensor/eksaminator velger selv om begrunnelsen skal bi gitt muntlig eller skriftlig. Begrunnelsen for karaktersettingen skal normalt være gitt innen to (2) uker. En skriftlig begrunnelse kan bli gitt deg per e-post, eller gjøres tilgjengelig i Inspera på vurdering.uib.no, med mindre du har fått den muntlig.

Klage på karakter

Mener du at karakteren ikke samsvarer med egne prestasjoner kan du levere en skriftlig klage på sensuren. Klagefristen er tre (3) uker etter at sensur er offentliggjort, eller tre (3) uker etter at du har mottatt begrunnelsen på sensuren.  

Klagen blir behandlet uten at klagesensor blir gjort kjent med opprinnelig karakter, eller begrunnelsen for denne. Du skal altså ikke begrunne klagen din. Når du får svar på klagen din kunngjøres dette i Studentweb. 

Greit å vite: 

  • Nytt sensurvedtak er endelig og kan ikke påklages.  

  • Husk at du kan gå både opp og ned i karakter etter at klagen din er ferdig behandlet, og at den nye karakteren blir den som teller på vitnemålet ditt.  

  • Du kan bare klage på sensuren på en forprøve om prøven er vurdert til ikke bestått.  

  • Det kan være verdt å merke seg at en eksamen kan tas på nytt ved neste ordinære eksamen, og i så tilfelle blir den beste karakteren gjeldende.  

  • Ved en gruppeeksamen har hver enkelt student rett til å klage på sensuren. Dersom klagesensur fører til endring av resultat gjelder endringen kun for de(n) som har sendt inn klagen.  

Hvordan sender jeg klage?

Nytt fra 2022: Du klager i hovedsak på karakteren i Studentweb. Dette gjør du ved å logge inn på Studentweb, og trykke på "Begrunnelse og klage" i Studentwebs hovedmeny under "Mer...".

Dette er nyinnført ved Universitetet i Bergen, og i en overgangsperiode vil det derfor være mulig å bruke skjemaet du finner i rubrikken "Om ikke i Studentweb: Klageskjema".  

Klage på formelle feil

Dersom du mener at det er gjort formelle feil fra universitetet sin side i gjennomføringen av eksamen, kan du levere en formell, skriftlig klage innen tre (3) uker etter at du burde være kjent med det forholdet som begrunner klagen. Se kap. 5, §5-2 i Lov om universitetet og høgskoler for mer informasjon om rettene dine, samt mulige utfall for deg og dine med-kandidater dersom klagen din blir tatt til følge. 

Det medisinske fakultet er første instans for å klage på formelle feil. 

En klage på formelle feil ved eksamen skriver du i fritekst og sender til Det medisinske fakultet via post.med@uib.no innen den gjeldende fristen. 

Klager på vedtak fattet av Det medisinske fakultet blir behandlet av den sentrale klagenemnda ved UiB. Fakultetet sitt oversendingsbrev til klagenemnda blir sendt i kopi til deg.