Hjem
Det medisinske fakultet

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er et forsknings og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen.

Illstrasjonsbilde senter for nyskaping
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Senteret forsker , tilrettelegger for og underviser om innovasjon og entreprenørskap.

Les mer her: http://www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/