Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning | Medisin

Helseangst øker risikoen for hjerteinfarkt

Forskning utført ved Universitetet i Bergen viser at hypokondere har 70 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn andre.

Illustrasjonsbilde hjerteinfarkt
Å være redd for å få hjerteinfarkt kan gi deg hjerteinfarkt, viser ny forskning fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er kjent at livsstilen din påvirker risikoen for å få hjertesykdom, men nå viser nyere forskning fra Universitetet i Bergen at også angst, uavhengig av livsstil, kan påvirke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. 

- Personer som rapporterer om mye angst hadde om lag 70 % større sjanse for å få hjerte- og karsydommer, i forhold til personer med liten grad av angst etter å tatt høyde for livsfaktor og andre etablerte risikofaktorer for hjertesykdom, sier forsker Line Iden Berge ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS) ved UiB.

Menn har høyere risiko

Studien viste også at menn hadde størst sjanse for å bli påvirket: Engstelige menn hadde 78 % høyere risiko for å få hjerte- og karsykdommer, mens kvinnene hadde 58 % høyere sjanse.

Helseangst er definert som en angstlidelse rettet mot det å ha, få eller unngå sykdom, men det er lite kunnskap om hvordan agsten i seg selv påvirker sjansen for å få sykdommer senere i livet. Funnene har fått internasjonal oppmerksomhet, og flere internasjonale medier har skrevet om forskningen.

12 års oppfølging

Gjennom en 12-årsperiode har forskerne undersøkt sammenhengen mellom grad av angst og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, ved å knytte data om helseangst og livsstil fra en befolkningsstudie i Norge med opplysninger om hjerte- og karsykdommer fra et nasjonalt kardiovaskulært register.

- Også ved en en lav grad av helseangst var risikoen for å få hjerte- og karsykdommer økt relativt i forhold til de som ikke har helseangst. Dette underbygger viktigheten av riktig diagnostisering og behandling av personer med helseangst, sier Line Iden Berge.