Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning | Medisin

Svikt i hjernens kraftstasjon kan føre til Parkinson sykdom

- Funnene våre forsterker forståelsen av hjernens aldring og Parkinsonsykdom og kan gi en nøkkel til behandling av sykdommen, sier doktor Tzoulis ved UiB.

Gruppeleder Charalampos Tzoulis (til høyre) og artikkelens førsteforfatter, Christian Dölle (til venstre)
Gruppeleder Charalampos Tzoulis (til venstre) og artikkelens førsteforfatter, Christian Dölle (til høyre) kan ha funnet svaret på hvorfor noen får Parkinson sykdom.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Mitokondrier er mikroskopiske kraftstasjoner som finnes i nesten alle cellene i kroppen vår. De omdanner næringsstoffer til drivstoff, som cellene våre trenger for å overleve og fungere normalt.

I mitokondriene finnes det også et arvestoff, som forteller dem hvordan de skal bygge opp energigeneratorene sine. Når du blir eldre oppstår det imidlertid mer og mer skade i dette arvestoffet og dette fører til svikt i generatorene, energimangel og sykdom.

Forskerne fra Bergen oppdaget at hjernecellene til friske personer kan kompensere for denne skaden, ved å produsere mer av mitokondrienes arvestoff for å erstatte det som er skadet.

- Det som overrasket oss var at denne beskyttelsesmekanismen ser ut til å svikte hos personer med Parkinson sykdom, sier Tzoulisved, som leder prosjektet ved UiB og Haukeland Universitetssykehus.

Forklarer tidligere kjent effekt

Den gradvise reduksjonen av friskt arvestoff fører til energisvikt og produksjon av skadelige biprodukter i hjernen. Det viser seg også at skaden på mitokondrienes arvestoff er spesielt stor i en region i den delen av hjernen som rammes hardest av Parkinson sykdom. Det forskerne ved UiB har funnet bidrar til å støtte opp under tidligere forskning:

- Det har blitt vist at stoffer som øker antall mitokondrier i cellene kan virke forebyggende for Parkinson sykdom. Våre funn gir en mulig forklaring på hvorfor, sier Tzoulis.

Åpner for bedre behandlingsmuligheter

Parkinson sykdom er en sykdom som rammer 6000 mennesker i Norge, og til tross for intensiv forskning finnes det ingen kur. Forskningsteamet fra Bergen håper at deres funn har ført oss et steg nærmere til å forstå og behandle den invalidiserende sykdommen.

- Nå må vi jobbe videre med å forstå hvorfor mitokondriene svikter ved Parkinson sykdom og undersøke hva vi kan gjøre for å stoppe eller reversere denne utviklingen, sier Tzoulis.

Artikkelen som beskriver studien heter Defective mitochondrial DNA homeostasis in the substantia nigra in Parkinson disease, og ble publisert 22.11.2016 i tidsskriftet Nature Communications (http://www.nature.com/ncomms/).