Hjem
Det medisinske fakultet
Pris | Forskning

Fikk pris for forskning på brystkreftmarkører

- Som molekylærbiolog er det veldig hyggelig å få en pris fra et klinisk miljø, sier Stian Knappskog. Forskeren fikk Ung Forsker-prisen på Onkologisk forum 18. november.

Stian Knappskog med tildelingsbrev
Forsker Stian Knappskog fikk tildelt 50 000 for sitt forskningsarbeid på biomarkører for brystkreft.
Foto/ill.:
Zuzana Sichmanova

Hovedinnhold

Han er en del av et såkalt translasjonelt forskningsmiljø, det vil si at de overfører funn fra laboratoriet til kliniske studier med mennesker.

I over 13 år har han, og resten av teamet, på dette viset undersøkt kreftceller for å finne genfeil i dem som gjør at noen behandling fungerer for noen, og andre ikke.

- Det er omtrent 3000 genfeil i kreftcellene til en gjennomsnittlig brystkreftpasient, så det er litt som å lete etter den berømte nåla i høystakken, sier Knappskog.

Han er i tillegg til å være forsker ved UiB daglig leder for Mohn kreftforskningslaboratorium i Helse Bergen. I forrige uke ble han også berømmet for dette arbeidet, med en pris på den nasjonale samlingen for kreftleger, Onkologisk forum, i Trondheim.

Fra «one size fits all» til small, medium, large

- Det er veldig langsiktige prosjekter vi holder på med, sier forskeren.

Etter mange års studier og undersøkelser på flere hundre brystkreftpasienter, har de imidlertid begynt å finne muligheter for bedre behandling for pasienter med brystkreft:

- Tidligere kreftbehandling var litt sånn «one size fits all», sier Knappskog.

- Nå kan vi tilby mer «small, medium, large». Vi begynner å bevege oss mot en mer skreddersydd behandling.

Forskningsteamet er allerede inn i sitt andre år med et nytt prosjekt hvor de tilbyr mer tilpasset behandling til pasienter med brystkreft, basert på genanalyser.

- Vi har identifisert ulike biomarkører for behandlingseffekt ved brystkreft, og i vårt nye studium tar vi bruk denne informasjonen i behandling av pasienter. Vi tar vevsprøver fra kreftcellene til pasienter som har fått brystkreft, og ut i fra en genanalyse av disse vevsprøvene, kan vi tilby den av i alt 8 ulike behandlinger som passer best til hver enkelt pasient, sier forskeren.

Det nasjonale prosjektet er ledet fra Bergen og har så langt inkludert 35 pasienter. Målsetningen er å inkludere 200, og det vil fremdeles ta år før forskerne kan trekke sikre konklusjoner fra dette prosjektet.

50 000 til drift av laboratoriet

I begrunnelsen for tildelingen skriver juryen blant annet:

«Stian Knappskog har vært ansvarlig for gjennomføring av viktige forskningsprogram som både har bidratt til ny viten om resistensmekanismene ved kjemoterapibehandling som kreftrisiko. Det er unikt at en forsker på hans alder har rukket å produsere forskning av et slikt omfang og kvalitet som det han har gjort.»

Prisen inkluderer også 50 000 norske kroner som går med til drift av laboratoriet.

- Driften av slike laboratorier er ekstremt kostbare, så pengene kommer godt med! takker Knappskog.