Hjem
Det medisinske fakultet
Tildeling | Medisin

Mottar stipend for forskning på gravide med epilepsi

Marte Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 mottar Forsberg og Aulies legat til unge nevrologer for å forske på konsekvenser av bruk av epilepsimedisin under svangerskapet.

Marte Helene Berg og Eivin Kolstad
Marte Helene Bjørk mottar Forsberg og Aulies legat for sin forskning på bruk av epilepsimedisin i svangerskapet. Her sammen med kollega Eivin Kolstad, som forsker på samme tema
Foto/ill.:
Norsk Epilepsiforbund

- Jeg er overrasket og veldig glad for å få dette stipendet. Det vil benyttes i et ambisiøst, epidemiologisk forskningsprosjekt der samarbeidspartnere fra flere Skandinaviske land er involvert: The SCAndinavian multi-registry study of Antiepileptic drug teratogenicity (the SCAN-A study). I dette prosjektet ønsker vi å lete etter kombinasjoner av epilepsimedikamenter som i minst mulig grad er assosiert med skade av fosteret dersom mor må bruke dem under graviditeten, sier forskeren.

Til oppgaven vil hun benytte et unikt materiale av befolkningsregistre fra Norge, Sverige og Danmark som inneholder informasjon om fødsler, medikamentbruk og sykehusdiagnoser for nesten 20 millioner innbyggere. I prosjektet vil hun blant annet undersøke om økt folsyretilskudd til mor under svangerskapet, kan bøte på den skadelige virkningen bruken av epilepsimedisin kan ha for fosteret.

- Resultatene vil gjøre svangerskap tryggere for mor og barn hos kvinner med vanskelig kontrollerbar epilepsi, sier Bjørk.

Ønsker å lære av de beste

Konkret vil stipendet brukes til et forskningsopphold hos de nordiske samarbeidspartnerne ved Karolinska Institutet i Stockholm og Aarhus Universitetssykehus i Danmark.

- Dette er viktig for å kunne lette det praktiske arbeidet med prosjektet som innebærer koordinering av flere ulike registerholdere og statlige instanser. I tillegg har jeg et sterkt ønske om å lære fra de internasjonalt anerkjente, svært dyktige forskerne som deltar på prosjektet

- Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse skriver juryen:

«Marte-Helen Bjørk (sic!) fremstår som den beste søkeren i 2016 ut fra kriteriene for tildeling av Forsberg og Aulies legat. Hun er allerede i gang med en selvstendig forsker-karriere, og det aktuelle forsknings-oppholdet vil styrke hennes egen karriere-utvikling.  Prosjektet antas å kunne lede frem til viktige nye resultater, utvidet samarbeid både i Norge og i Norden på det aktuelle temaet.»

 

 

Fakta: Marte Helene Bjørk

Utdannet lege ved NTNU i 2007 og  har doktorgrad i nevrovitenskap fra NTNU i 2011.

Hun har fra 2010 arbeidet som lege i spesialisering i nevrologi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og innehar fra 2012 en 50% postdoktor stilling ved Universitet i Bergen.

Hun har arbeidet med nevropsykiatri, migrene og søvn , men fokuserer nå sin forskning mot mor-barn problemstillinger ved Bergen Epilepsy Resarch Group. (http://www.uib.no/en/rg/epilepsy).