Hjem
Det medisinske fakultet
Tildeling | Forskning

Får talentstipend for fettforskning

Simon Dankel mottar FRIPRO sitt «Unge forskertalenter»-stipend for forskning på hvorfor noen blir syke av kroppsfett, mens andre slipper unna.

Simon Dankel i laboratoriet
Forskeren Simon Dankel ved Klinisk institutt 2 mottar Norges forskningsråds "Unge forskertalenter"-stipend for sin forskning på kroppsfett.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

For utviklingen av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes, kan det spille stor rolle hvor fettet legger seg på kroppen. Det såkalte «bukfettet» inne i mageregionen er forbundet med høyere risiko for sykdom. Forskning har også vist at gener spiller en avgjørende rolle for hvor fettet legger seg.

- Så langt har man mye statistikk som viser en kobling mellom arv og risiko for utvikling av ulike livsstilsykdommer, sier Dankel.

- Men etter nærmere ti år med forskning kan man ennå ikke forstå hvordan dette henger sammen, og i mitt prosjekt vil vi prøve å finne svar, forteller forskeren.

Unikt instrument

Ifølge Dankel har forskerne til nå ikke klart å identifisere de nøyaktige gensekvensene i fettcellene som er forbundet med sykdom. Forskerne har heller ikke kunnet si akkurat hvordan arvelige genvarianter påvirker cellens funksjon:

- Vi besitter nå et unikt instrument for å finne det nøyaktige punktet i et genområde, som blant mange mulige punkter har vært svært utfordrende å finne. Med en banebrytende tverrfaglig verktøykasse kan vi finne ut hvordan slike spesifikke genvarianter påvirker det som skjer i fettcellene og dermed sykdomsrisikoen, sier forskeren.

Ved hjelp av denne kunnskapen håper Dankel og teamet hans å komme nærmere en mer målrettet og skreddersydd behandling mot de typiske livsstilssykdommene, som hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Persontilpasset diett

Det Dankel konkret undersøker er hvordan genvarianter fremmer sykdom ved å påvirke fettcellene på et molekylært nivå. Ved å manipulere genvarianter og gener i fettceller i laboratoriet, kan de studere koblingen mellom genene og cellefunksjonen og utviklingen av sykdomsrisikoen:

- For eksempel vil vi studere et spesielt gen som ser ut til å ha en positiv effekt på cellene i mageregionen. Hvis vi kan stimulere dette genet i cellene, kan vi kanskje få motvirket fettlagringen i mageregionen og redusere sykdomsutviklingen, sier forskeren.

Forskningen vil også kanskje kunne si om det er bestemte næringsstoffer som virker via genene i fettcellene og påvirker cellefunksjonen i positiv retning. Dermed vil man kanskje i fremtiden kunne foreslå bestemte matvarer og kosthold tilpasset den enkelte.

Etablerer nytt forskningsteam

Dankel er både stolt og glad over å få denne tildelingen fra Norges Forskningsråd:

- Det betyr masse. Det gir meg mulighet til å etablere og utvikle denne spennende forskningen her i Bergen, og fortsette det gode samarbeidet med dyktige kollegaer lokalt og internasjonalt, sier han.

Han planlegger blant annet å knytte til seg en ny doktorgradsstipendiat.

- Det betyr ikke minst også at jeg har en god plattform for en videre karriere innen forskning.