Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning | Medisin

Nytt fremskritt i ME-forskningen

Forskningsgruppen for ME på Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for Biomedisin ved UiB publiserer funn som kan bidra til ny forståelse av sykdommen ME/CFS.

Illustrasjonsbilde ME
ME eller CFS er en sykdom som kjennetegnes av kronisk utmattelse.
Foto/ill.:
Colourbox

Forskningsgruppen, under ledelse av Karl Johan Tronstad, Øystein Fluge og Olav Mella, har i samarbeid med Bevital AS gjennomført en detaljert og omfattende kartlegging av metabolismen (stoffskiftet) hos 200 ME-pasienter og 100 kontrollpersoner. Resultatene fra analyser av 20 aminosyrer presenteres og viser et mønster av forandringer i blodet til ME-pasientene.

Funnene antyder en delvis hemning av et sentralt enzym i energistoffskiftet i mitokondriene, noe som stemmer godt overens med pasientenes symptomer. Videre undersøkelser viser at faktorer i pasientenes blod kan være årsak til endringene i stoffskiftet. «Disse funnene gir oss en bedre forståelse for mekanismene bak pasientenes energimangel og melkesyresmerter», forteller prof. Tronstad. 

Studien publiseres i dag i Journal of Clinical Investigation Insight. Prosjektet er støttet av Kavlifondet, og du kan lese mer om resultatene på Kavlifondets hjemmeside.

Du kan også lese om forskningen i Bergens Tidende (kun for abonnenter).