Hjem
Det medisinske fakultet

De fremste undervisningsmetodene i Europa

Babar Eide Khan er en av de første studentene i vår nye studieplan i medisin. Ifølge ham gjør tidlig praksis og engasjerte forelesere at utdanningen ved UiB hevder seg i toppen.

Hovedinnhold

Studiet passer for de fleste som er i stand til å ha mye ansvar og som ønsker å arbeide med mennesker. Legeyrket trenger mange forskjellige mennesker, og innstillingen er viktig - det er mye jobb, men samtidig veldig givende.

Studenten flyttet fra Østlandet til Bergen for å studere medisin:

- Det var egentlig litt tilfeldig at jeg havnet i Bergen, selv om jeg hadde hørt mye godt om medisinstudiet her før jeg søkte. Jeg tok et år i militæret, og når jeg var ferdig virket Bergen som en fin plass å flytte til. Jeg hadde blant annet forhørt meg del med andre, og det virket som Bergen hadde et veldig godt studentmiljø.

Han er blant annet tillitsvalgt i Medisinsk fagutvalg og med i en rekke komiteer. Blant annet Programutvalg for medisin og Enhet for læring. Gjennom dette arbeidet fikk han være med studieledelsen på AMEE- konferansen i fjor. AMEE-konferansen er en internasjonal organisasjon for medisinutdanning.

- Da jeg var med på denne konferansen i Barcelona høsten 2016 opplevde jeg at mange av de undervisningsmetodene som ble presentert der ikke var nye for oss. Vi gjør allerede mye at dette i Bergen. Dette synes jeg var litt artig, for det var jo mange av universitetene som var der som går for å være veldig gode medisinutdanninger forteller han.

Spennende med tidlig praksis og pasientkommunikasjon

Da Eide Khan begynte på medisinstudiet i Bergen høsten 2015 ble han en av de første studentene som tok del i Ny studieplan i medisin, hvor faginnhold, undervisning og læringsformer er endret. Studentene får også lov til å komme i tidlig praksis i sykehus allerede andre semester:

- Det var veldig spennende å få være med på tidlig praksis. Det å lese om folk som har diagnoser som gjør at de kanskje bare får leve en kort stund til, er noe ganske annet enn faktisk å møte disse menneskene.

Faget pasientkommunikasjon er også en viktig del av den nye studieplanen, og er med på å forberede studentene på ferdig yrke som lege.

- Faget pasientkommunikasjon og den tidlige praksisen gjør stort inntrykk på oss studenter. Det er viktig å komme fort inn i det kliniske gjennom tidlig praksis, og dette er med på å bryte det sterke skillet mellom pre-klinikk og klinikk. En får på en måte vite at alt henger sammen, og er med på å understreke at det vi gjør tidlig i studiet, med basale fag, også er viktig, skyter Eide Khan inn.

Motiverende med inspirerende forelesere og mulighet for et halvår fri fra studier

Medisinstudenten opplever at de fleste underviserne ved medisinutdanningen er engasjerte og brenner for faget sitt:

- Alle foreleserne er veldig faglig sterke, og jeg opplever at den pedagogiske interessen og evnen til foreleserne er god. Jeg kjenner jeg blir inspirert, og det er artig å høre på dem, sier Eide Khan.

Etter de tre første årene på medisinstudiet blir kullet delt i to like store deler, for å få en god størrelse på studentgruppene som har praktisk undervisning på sykehus samtidig. Den ene halvdelen av studiet fullfører utdanningen på 6 år, mens den andre tar en valgtermin hvor en kan gjøre noe helt annet, dette var også med å trekke Eide Khan til Bergen:

- Valgterminen gir deg mulighet til å gjøre noe helt annet ett halvt års tid. Du kan enten ta global helse som de tilbyr her på UiB, eller du kan jobbe, backpacke eller studere noe ved en annen utdanningsinstitusjon.

Utfordrende studiehverdag

Rekkefølgen på fagene i medisinstudiet følger en fastlagt plan som skal sikre den faglige utviklingen mot ferdig utdannet lege. Eide Khan forteller om en hverdag som er spennende, men også faglig utfordrende

- Du lærer detaljer om ting som du kanskje ikke i utgangspunktet tenker er spennende eller relevant, men mange brikker faller på plass etter hvert. Ofte kan det føles som et sjokk for mange at du blir overlatt så mye til deg selv, samtidig som det er et apparat klart for deg dersom du oppsøker det.

Godt studiemiljø

I tillegg til å være med i Medisinsk fagutvalg, er Eide Khan med i noe som heter  Medisinernes seksualopplysning, Norsk folkehjelps sanitet Haukeland og mannskoret Laudes.

- Det er veldig spennende å være med i fagutvalg/organisasjoner på ulike måter. Det medisinske fakultet har veldig mange forskjellige studentorganisasjoner, og det blir på en måte litt som en hobby ved siden av. Hadde det føltes som et ork, hadde jeg ikke orket å gjøre de forskjellige tingene forsikrer studenten.

I litt ekstra hektiske perioder av studiet har Eide Khan god nytte av studievennene sine

- Selv om det er mye jobb rekker du å gjøre mye annet ved siden av. Dager kommer der du lurer på hva i all verden du driver med, men det går litt opp og ned. Det vil alltid komme topper der du får fornyet motivasjon og tenker at det du driver med er viktig. Vennene du får på studiet vil også være med på å dra deg gjennom om du sliter litt. Når man hjelper hverandre går det greit.

Om hvem studiet passer for, sier han:

Studiet passer for de fleste som er i stand til å ha mye ansvar og som ønsker å arbeide med mennesker. Gjennom studiet lærer en både om menneske, kropp og en får mye teoretisk fagkunnskap. Legeyrket trenger mange forskjellige mennesker, og innstillingen er viktig – det er mye jobb, men samtidig veldig givende, avslutter han