Hjem
Det medisinske fakultet

Tidlig praksis og møte med pasienter motiverer