Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Forslag til Falch-forelesning

Fagmiljøene ved instituttene inviteres til å fremme forslagtil Falchs forelesning 2018. Frist 1. mars 2017!

Rammen for tildelingen er kr 30.000,- til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falchs forelesning:

1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.

3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.

4. Falch Lecturer tildeles diplom som markerer begivenheten.

Frist 1. mars 2017. Forslag sendes: okonomi@mofa.uib.no. Behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.