Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Vant pris i forskningsformidlingskonkurranse

I alt sju priser ble delt ut i Forskerskolen for klinisk medisin sin forskningsuke, hvor unge og lovende forskere løftes fram.

Vinnere forskerskolen
DISSE FIKK PRIS: Fra venstre: Kai Triebner, Gard F. T. Svingen, Hanne Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson.
Foto/ill.:
Aleksander Valestrand, Haukeland Universitetssjukehus

Hovedinnhold

Konkurransen arrangeres årlig, og består av to deler: En posterpresentasjonsdel og en del hvor de doktorgradsstipendiater muntlig skal presentere sin egen forskning på kort tid. Stipendiat Øystein Eikrem stakk av med prisen for beste muntlige presentasjon:

- Jeg tror nøkkelen til en god presentasjon ligger i introduksjonen. Det er viktig raskt å fange oppmerksomheten og interessen hos tilhøreren, sier stipendiaten, som i tillegg til diplom stikker av med en gavesjekk på 5000 kroner.

Juryen var enig, og trakk spesielt fram at Eikrem hadde tatt utgangspunkt i en klar og tydelig hypotese i presentasjonen sin. Dette gjorde det enklere for forskere og andre utenfor fagfeltet hans å følge presentasjonen, i alle fall et stykke på vei.

Møteplass mellom forskere

Arrangementet pågikk torsdag og fredag forrige uke, med presentasjon av postere i foajeen på Haukeland Universitetssykehus på formiddagen og muntlige presentasjoner i en annen etasje i bygget på ettermiddagen.

Det hele ble avsluttet fredag ettermiddag med en høytidelig prisutdeling til de tre beste posterpresentasjonene og de tre beste muntlige presentasjonene. I tillegg ble det delt ut et diplom til «Folkets pris», stemt fram av tilskuerne. Studenter fra Griegakademiet var med og satte en nydelig ramme rundt det hele.

Arrangementet har flere siktemål, sier professor og ansvarlig for Forskerskolen i klinisk medisin, Stefan Johansson:

- Et viktig mål er selvsagt å vise frem de unge forskertalentene, å gi dem en arena hvor de kan få øve seg på å formidle forskningen sin. Minst like viktig er det å skape en møteplass mellom forskere fra ulike disipliner, sier Johansson.

 Dette trekker også Eikrem frem som spesielt positivt

- Som forsker blir man lett sittende «på hver sin tue», men i dette arrangementet får vi se bredden i forskningen både ved Universitetet og ved Helse Bergen. Det er kjekt å møte andre forskere i andre felt, sier forskeren. Han var med for andre gang i år, men tok med seg pris for første gang i år.

- Høyt nivå

Primus motor i gjennomføringen av arrangementet er stipendiatene Ileana Cristea og Andreas Venixelos med stipendiat Torbjørn Kråkenes i spissen. Kråkenes er svært fornøyd med gjennomføringen av arrangementet:

- Presentasjonene var veldig gode og presise. Ingen av dem var overfylte og de holdt et høyt faglig nivå, forteller han.

Han sier også at posterne, som hang i fojaeen ved Haukeland Universitetssjukehus under arrangementet også fikk oppmerksomhet fra forbipasserende. Folk stoppet opp og leste om forskningen og fikk samtidig anledning til å stille arrangørene spørsmål. 

Kråkenes tror det er positivt at forskerne får denne anledningen, ikke bare til å trene seg på å formidle forskningen sin til et nytt publikum, men også skaper litt konkurranse seg imellom:

- Det er sosialt og kjekt og skaper litt ekstra spenning!

Prisvinnerne

Beste muntlig presentasjon: Øystein Eikrem, stipendiat ved Klinisk institutt 1

Eikrem har vist at det er mulig å studere RNA fra små vevsavsnitt fra nyrebiopsier som er bevart ved å bli fiksert i formalin og innstøpt i parafin. Dette har han vist ved å ta i bruk ny teknologi kalt «next generation sequencing» hvor han har sammenlignet RNA sekvenseringsresultater fra både formalinfiksert vev og fersk frosset materiale. I arbeidet som ble lagt frem under årets arrangement ble RNA sekvensert fra nyrebiopsier tatt ved tre ulike tidspunkter med til sammen 10 års oppfølging.  

Beste poster: Gard F. T. Svingen, stipendiat ved Klinisk institutt 2.

Svingen har sett på omsetningen av choline i blodet og sammenhengen mellom dette og risikoen for å utvikle type 2-diabetes blant i alt 3600 pasienter med stabil hjertekrampe. Gjennom over sju års oppfølgning, så han at lavere blodnivåer av cholinemetabolitten betaine, og høyere urinnivåer av metabolitten sarcosine var forbundet med markant økt risiko, og denne sammenhengen ble ikke forklart av tradisjonelle risikofaktorer, slik som langtidsblodsukker, alder og kroppsmasseindeks. Dette peker mot at cholinemetabolismen også har sammenheng med utvikling av type 2-diabetes.

Øvrige vinnere:

Poster:

2. Maria K. Jonsson
3. Christine Drengenes

Muntlig:

2. Hanna Dillekås
3. Kai Triebner

Folkets favoritt:

Ida-Sofie Grønningsæter