Hjem
Det medisinske fakultet
Internasjonalt samarbeid

UiB med ny satsing i Japan

Stamcelleforskning, persontilpasset medisin og eldreomsorg er satsningsområdene.

Delegasjon til japan
JAPANBESØK: Deler av UiBs delegasjon besøker Taito Hospitals dagsenter i Sendai, Tokyo.
Foto/ill.:
Bettina Husebø

Hovedinnhold

Det medisinsk-odontologiske fakultet følger opp UiBs sentrale føringer om mer forskningssamarbeid med Japan og har valgt de tre områdene stamcelleforskning, persontilpasset medisin og eldreomsorg, for å forsøke å initiere forskningssamarbeid med japanske institusjoner.

- Satsningsområdene ble identifisert ut fra hvilke områder fakultetet er ledende på og det samtidig finnes sterke internasjonale forskningsgrupper i Japan, forteller prodekan Eyvind Rødahl. I tillegg er det på alle de tre områdene stor politiske interesse for forskningsutvikling.

- Større overlapp enn anntatt

Ola Myklebost ved Klinisk Institutt II, som blant annet leder Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og Norsk Sarkomkonsortium (NoSarC), er svært fornøyd med besøket som fant sted i slutten av januar. Myklebost hadde blant annet et veldig nyttig og inspirerende møte ved det Nasjonale Kreftinstituttet i Tokyo.

- Vi hadde større forskningsmessig overlapp enn antatt. Begge våre grupper jobber med en bestemt reguleringsmekanisme som kan utnyttes terapeutisk, men fra ulike vinkler, sier Myklebost.

- Vi planla et internasjonalt samarbeid rundt klinisk utprøving av de behandlinger vi fant lovende i celler og dyremodeller».

- Japan er kommet lenger enn oss innen eldreomsorg

Bjørn Einar Aas ved forskningsadministrativ avdeling sier besøket har oversteget forventningene, nettopp på grunn av at alle forskerne fant et større faglig fellesskap enn vi hadde forestilt oss.

- Vi deler både utfordringer og tilnærminger til liknende utfordringer, i særdeleshet innen eldreomsorgen, forteller Aas.

Japan har en økende aldrende befolkning og har i den seneste tiden både økt pensjonsalderen fra 60 til 65 år og foreslått å endre definisjonen på hva som faller under definisjonen gammel. Hvis forslaget godkjennes blir japanerne «pre-old» når de blir 65, fra 75 år er de definert som «old», mens de over 90 faller i kategorien «super-old». De er de fra 75 år og oppover som har behov for eldreomsorg og i Japan utgjør de 5, 8 millioner mennesker i 2017.

- Dette krever nye måter å tenke på for å finne nye løsninger i eldreomsorgen i framtiden, og her er Japan kommet lengre enn oss, sier Bettina Husebø ved SEFAS.

Imponert

Delegasjonen fra Det medisinsk-odontologiske fakultet lot seg imponere av evnen til institusjonalisert tverrfaglighet og tverrseksjonalitet. For eksempler ved Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology er forskning, rehabiliteringsavdelinger, demensavdeling og sykehus samlet i samme bygg.

Besøket til Tokyo ble arrangert i tett dialog med Innovasjon Norge og er samtidig resultat av UiBs langvarige samarbeid med den norske ambassaden. Det tidligere samarbeidet mellom UiB og Japan har vært fokusert på forskning innen klima, energi, fisk og marine fag.

Les mer om besøket på SEFAS egne nettsider.