Hjem
Det medisinske fakultet

Har aldri angret på bytte av studieprogram

Dan Filip Blindheim droppet sivilingeniørstudiet til fordel for farmasi, fordi han ønsket en realfaglig utdanning med fokus på helse.

Hovedinnhold

En farmasøyt har veldig mange muligheter, ikke bare i apotek, men også i industrien og på sykehus. Rett og slett veldig mye forskjellig. Det er også flere og flere som skriver masteroppgave i fiskeoppdrett.

- Jeg har alltid vært interessert i realfag, og hadde vært innom tanken på å studere farmasi på videregående, men visste lite om  jobbmulighetene. Jeg trodde farmasi kun gjorde deg kvalifisert til å arbeide i apotek, så jeg trodde en stund at det var 5 års høyere utdanning for å selge hudkrem, sier Blindheim og smiler litt.

Blindheim studerte opprinnelig sivilingeniør i Trondheim, men har ikke angret på bytte av by:

- I Trondheim hadde de ikke integrert masterprogram i farmasi, så derfor kom jeg til Bergen. Jeg hadde også hørt at Bergen var en bra studentby. Jeg føler meg faktisk litt hjemme her i Bergen: Byen minner på mange måter om hjembyen min Ålesund, sier Blindheim

Ellers trekker farmasistudenten frem korte avstander og at det er lett å komme seg frem over alt på campus som positive ting ved Bergen som studentby. Det er også unikt at bysentrum ligger i umiddelbar nærhet til byfjellene.

Vi må derfor spørre ham: Har han et yndlingsfjell?

- Jeg må nesten si at turen fra Ulriken til Fløyen over vidden er den fineste. Spesielt når det er fint vær, og det er det jo av og til. Ellers er kanskje Fløyen det fjellet jeg er mest på, medgir Blindheim.

Et tverrfakulært studieprogram

Farmasi er et tverrfakulært studieprogram hvor studentene har undervisning både på Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MATNAT).

- I starten hadde vi undervisning både på MATNAT og MOF, men det er fordelt litt sånn at vi noen semester er mye på MATNAT og andre semester mye på Haukeland, forteller han.

De første årene på farmasistudiet blir det undervist i en del grunnleggende fag, som generell biologi, kjemi og fysiologi i tillegg til mange timer på laboratorium. Etter hvert fortsetter undervisningen mer med fremstilling av legemiddel (galenisk farmasi) og hvordan legemiddel virker på kroppen.

- Vi er mye på lab. Der analyserer vi for eksempel prøver for å finne spor etter Paracet og Ibux. På biokjemisk laboratorium har vi blant annet isolert protein som kan brukes i kreftforskning. Vi har faktisk gjort grunnarbeidet som foreleserne våre har brukt i sin forskning, det er ganske kult, sier studenten.

Farmasistudiet har også mange ulike forelesere fra ulike fagdisipliner, både farmasøyter, kjemikere, biologer og leger for å nevne noen. Dette bidrar til å gi farmasistudentene perspektiv:

- Jeg opplever undervisningen som veldig god, det er spesielt interessant å høre hva ulike klinikere forteller fra sin arbeidshverdag. Vi har også en del felles undervisning med medisin for eksempel.

Tett og godt studiemiljø

Farmasi er et lite studieprogram med få studieplasser. Dette bidrar til at studentene på farmasistudiet blir ekstra godt sammensveiset, også på tvers av kullene.

- Vi er ganske få, bare 23 stykker på mitt kull. Alt som blir arrangert på kullet skjer via Generica, studentorganisasjonen til farmasistudentene og de ulike undergruppene der informerer Blindheim.

Selv er han med i både Farmasøytisk fagutvalg, Farmabrygg, som er en gruppe blant farmasistudentene som brygger sitt eget øl, i tilleg til Norges farmasøytiske forening.

Mange jobbmuligheter

Farmasøyter har gode arbeidsmuligheter og de fleste får jobb før de er ferdige å studere. Selv arbeider han og mange av medstudentene hans i apotek ved siden av utdanningen. De arbeider da på lik linje som en som har fagbrev i apotekteknikk.

Hva tenker han så om fremtiden?

- Gjennom undervisningen i farmakologi har jeg blitt mer og mer interessert i å arbeide som klinisk farmasøyt på sykehus. En typisk "case" man kan få i farmakologi, og som en også møter i sykehus er at en får en liste over alle legemidler som en pasient har . Farmasøytens oppgave blir da å se om medisinene har kryssvirkninger, og om medisinene passer sammen.

Hva vil han si til de som vurderer å studere farmasi?

- En farmasøyt har veldig mange muligheter, ikke bare i apotek, men også i industrien og på sykehus. Rett og slett veldig mye forskjellig. Det er også flere og flere som skriver masteroppgave i fiskeoppdrett. Jeg har aldri angret på at jeg byttet fra sivilingeniør til farmasi.