Hjem
Det medisinske fakultet

Studentlisens for medisinstudenter (Medisin 2015)

Studentlisens utstedes etter fullførte 4 1/2 års studier, dvs. etter 9. semester/MED9 (kvinne/barn) - jfr. Forskrift om lisens for helsepresonell.  

Det står eksplisitt i forskriften at eksamen i 9. semester må være avlagt, og at - jfr. §5: "Lisens bortfaller umiddelbart dersom sensurvedtak i niende semester viser at eksamen ikke er bestått."

Fakultetet sender innmeldingslister til Helsedirektoratet over de studentene som er ajour i studiet og avlegger eksamen i 9. semester. Lisensen vil bli gjeldende umiddelbart etter at listene er sendt inn, etter at det er sjekket hvem som har møtt til eksamen.

Lisensen skal imidlertid umiddelbart bortfalle dersom sensur for eksamen i 9. semester viser et ikke bestått resultat. Fakultetet melder fra om dette til Helsedirektoratet, som så trekker lisensen tilbake.

Etter at eventuell klagesensur eller sensur på kontinuasjonseksamen viser bestått resultat kan lisens bestilles på nytt.