Hjem
Det medisinske fakultet
UTDANNING | MEDISIN

UiB-student forsker på tenåringsgraviditet i Zambia

Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.

Taran Grønvik
Medisinstudent Taran Grønvik valgte Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Her er hun på besøk i en liten landsby sør i Zambia hos en lærer med familie som hun ble kjent med under feltarbeidet som forskerlinjestudent.
Foto/ill.:
Magnhild Karsrud

– Forskerlinjen på medisinstudiet ga meg muligheten til å delta i helseforskning  i Zambia, sier medisinstudent Taran Grønvik.

Som forskerlinjestudent får medisin- og odontologistudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) mulighet til å komme tidlig i gang med forskning og fordype seg i et valgfritt emne. (se faktaboks). Studentene velger prosjekt og veileder selv.

– Jeg ønsket å jobbe med global helse og var heldig å få professor Ingvild Fossgard Sandøy ved Senter for internasjonal helse som veileder, sier Grønvik.

Forsker i Zambia

Grønvik deltar på et forskningsprosjekt som ser på muligheten for å redusere tenåringsgraviditeter og andel som slutter på skolen. Studien er ledet av Ingvild Fossgard Sandøy og finansiert gjennom Forskningsrådets GLOBVAC-program.

Målet med prosjektet er å øke andelen jenter som fullfører ungdomsskolen, og å få ned antallet tenåringsgraviditeter. Så mange som 35 prosent av zambiske jenter fra landsbygden har vært gjennom en fødsel når de er 18 år.

Jentene mister ikke bare muligheten til utdanning. Når jenter blir gravide før de fyller 18, er det større risiko for å få for tidlig fødte barn og barn med lav fødselsvekt.

– Disse barna har økt sjanse for komplikasjoner, sykdom og død i spedbarnsalder. Jentene er også selv i fare. Graviditet og ulovlig abort er blant de viktigste dødsårsakene for tenåringsjenter i fattige land, sier Sandøy.

Måler jenters prevensjonskunnskap

Som forskerlinjestudent reiste Grønvik rundt med ulike zambiske forskningsteam og var på fem ulike steder for å kartlegge situasjonen, våren 2016. I likhet med mange andre fattige land, er det også i Zambia spesielt jenter på landsbygden og som har falt ut av skolen som har høyest risiko for å bli gravide tidlig.

– Vi dro til skoler for å holde informasjonsmøter om studien for foreldre og ungdomsskoleelever i syvende klasse. I tillegg intervjuet vi foreldrene og jentene som ville delta i studien, forteller Grønvik.

Skolejentene måtte svare på spørsmål om skolegang, økonomi, ekteskap og kunnskap om prevensjon.

I Zambia er det vanlig at mange syvendeklassinger  slutter på skolen fordi de ikke har råd til å gå videre eller fordi de blir gravide eller allerede har fått barn. Dersom en jente slutter på skolen, er det forventet at hun raskt skal gifte seg, selv om hun er så ung som 13 år. Målet med studien er å undersøke om økonomisk støtte og opplæring i seksuell og reproduktiv helse kan føre til at jenter blir gravide senere og klarer å fullføre ungdomsskolen.

Grønvik skal bruke de innsamlede dataene fra intervjuene til å skrive en artikkel om jenters kunnskap om prevensjon.

– Det er knyttet mange myter til prevensjonsbruk. Informasjon og opplæring innenfor seksualitet varierer veldig. Derfor blir det spennende å se på hvordan jentene i studien svarte på disse spørsmålene, sier Grønvik.

Feltarbeid gjør inntrykk

Forskning består av mye arbeid med tall, statistikk og sitting foran datamaskinen. Ifølge Grønvik får man likevel en mer variert forskningshverdag og et helt annet forhold til dataene, når man har vært med på innsamlingen selv i et feltarbeid.

Blant annet møtte hun flere foreldre som fortalte at de ikke hadde nok penger til å la alle barna sine fortsette på skolen, og at tidlig ekteskap og graviditet derfor er et utbredt problem.

– Man møter mennesker som forhåpentligvis kan få hjelp av resultatet av forskningen man driver med. Disse møtene gjør at man virkelig forstår hvor viktig det er å måle om dyre støttetiltak virker, påpeker Grønvik.

Anbefaler forskerlinjen

Forskerlinjen ved UiB gir tidlig opplæring i metode, statistikk, i å lese og skrive forskningsartikler.

– Siden leger alltid bør holde seg oppdatert på ny forskning, så hjelper det å få tidlig trening, sier Grønvik, som er medisinstudent på fjerde året.

Selv om Forskerlinjen tar et år ekstra utover det normale studieforløpet, er hun likevel klar i sin anbefaling.

– Jeg vil absolutt anbefale andre med interesse for forskning å søke Forskerlinjen. Dersom man har mulighet til å reise på feltarbeid i tillegg, er det et stort pluss. Det er en spennende erfaring og gir muligheter for å fordype seg i akkurat det man interesserer seg mest for innenfor medisin, sier Taran Grønvik.