Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Fra 0 til 9 på 2 år

På to år har tallet på utvekslingsstudenter på odontologi økt fra 0 til 9. Bak tallene ligger en satsning som gir studentene en opplevelse for livet.

utvekslingsstudenter
LÆRER NYE TING I UTLANDET: På få år har tallet på odontologistudenter som reiser ut for å studere økt fra 0 til 9.
Foto/ill.:
Privat

– Det har vært en kulturendring, slår førsteamanuensis Harald Gjengedal ved Institutt for klinisk odontologi fast.

Tidligere har utveksling av særlig odontologistudenter blitt sett på som krevende. Studentenes skolehverdag er fullpakket med program, og det er vanskelig å sørge for at det de lærer når de er «ute» tilsvarer det de hadde lært hjemme. At de går glipp av noe undervisning, er imidlertid av mindre betydning, mener Gjengedal:

– Studentene kommer hjem og har utvidet horisonten sin og er i 100! sier han entusiastisk.

For to år siden var det altså ingen studenter som reiste ut, i fjor 6 studenter og i år er det over 20 % av kullet. Gjengedal har vært ansvarlig for utvekslingsprogrammet de siste årene, og må sies «å ha skylda for» den store økningen i antall studenter som pakker sekken.

Får det store overblikket

Land som Australia, USA, Sudan, Sverige venter de som tar turen. Gjengedal er også i gang med en avtale med Sør-Afrika, så land som Brazil og Argentina venter snart for odontologistudenter med utferdstrang. Det som studentene går glipp av i undervisningen mens de reiser vekk i 3 måneder, tar de igjen når de kommer tilbake. Det de vinner på utreisen er uansett verdt prisen, mener Gjengedal:

– Det er en unik mulighet til å oppleve noe nytt. Tenner er tenner overalt, men hvordan man behandler dem varierer sterkt fra land til land. Tannhelsen er også forskjellig i ulike deler av verden, og de som reiser til for eksempel Sudan vil møte andre utfordringer enn her hjemme, og få lov til å prøve seg på til dels veldig avanserte behandlinger, sier han.

Han mener dessuten at det sunt for studentene å oppleve andre kulturer og nyttig å bli kjent med oral helse i et globalt perspektiv:

– De får det store overblikket, og får muligheten til å forstå hvor viktig tenner er, for livskvaliteten. De får også innsikt i ulike måter å lære på, og utvikler seg faglig, fremhever førsteamanuensisen.

Språk ingen hindring

De studentene som reiser ut holder foredrag for sine medstudenter om oppholdet sitt og hva de har lært når de kommer tilbake. Deres opplevelser inspirerer igjen andre til å ta sjansen på et opphold i utlandet. Gjengedal forteller at de også har innvekslingsstudenter, som beskriver Norge og utdanningen her med gode ord når de reiser tilbake til sine studiesteder.

Utvekslingsoppholdet inkluderer, på lik linje med utdanningen her hjemme, mye klinisk praksis. Likevel har ikke Gjengedal opplevd språket som et hinder:

– Språket er stort sett ikke noe problem. Fagterminologien er stort sett lik på mange språk, så studentene synes det stort sett går greit å sette seg inn i innholdet i forelesningene, selv om språket for eksempel er fransk. Ved utveksling til portugisisk-talende land som Brasil, legger vi opp til at de får tilbud om et engelsk program, forsikrer han.