Hjem
Det medisinske fakultet
Framtidens fakultet

Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013

I år teller vi fire år etter gjennomføringen av «Framtidens fakultet». Hva fungerer bedre, eller er det noe som fortsatt kan forbedres? For å svare på dette har vi gjennomført en evaluering. Les rapporten her!

Illustrasjonsbilde colourbox
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Allmøte om evalueringen:

Tid: Tirsdag 29. mai kl 9.15

Sted: Auditorium B302 i Sentralblokken 3. etasje, HUS

Fakultetet inviterer til allmøte om evalueringsrapporten om fakultetets organisering fra 2013.

Dekan Per Bakke vil presentere hovedpunktene fra evalueringsrapporten og fakultetets planer for oppfølging.

Det blir anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer etter presentasjonen.

Her kan du lese evalueringen sin i helhet: Rapport 

Fikk du ikke med deg allmøtet? Finn dekan Per Bakke sin presentasjon her: Presentasjonen av evaluering 29.05.

Om evalueringen

Som følge av «Framtidens fakultet» ble åtte institutt redusert til de fem vi har i dag, men samtidig var graden av omorganisering ulik på instituttene.

Målene med reorganiseringen var blant annet å forenkle organisasjonsstrukturen og å styrke funksjonene som støtter opp om forskning og utdanning. Fire år etter er det naturlig å evaluere effekten av arbeidet. I hvilken grad har man nådd målene man satte seg for reorganiseringen?

En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle ansatte våren 2017. HR-avdelingen analyserte undersøkelsen, og i løpet av høsten 2017 ble det også gjennomført kvalitative intervju med ansatte ved fakultetet. Informasjon fra intervjuene og spørreundersøkelsen inngår sammen med en rekke grunnlagsdata ((f. eks vedrørende studentopptak, BOA-midler, data fra Studiebarometerundersøkelsen) i en rapport som ble ferdigstilt våren 2018. Rapporten ble også sendt til instituttene for innspill. Innspillene kan du lese her: Innspill fra instituttene

Rapporten var oppe som sak (styresak 35/18) i fakultetsstyret 9. mai 2018. Her kan du lese saksforelegget: Saksliste - fakultetsstyremøte 9. mai 2018

På denne siden kan du  (se "tilknyttet innhold") lese mer om evalueringsprosessen. Har du kommentarer, spørsmål og innspill – bare ta kontakt!