Hjem
Det medisinske fakultet

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen er et av de viktigste verktøyene for å finne ut hvor vellykket omorganiseringen har vært. Spørreundersøkelsen suppleres med informasjon som fremkommer i kvalitative intervju av ansatte.

Hånd som fyller ut skjema
Foto/ill.:
Colourbox

Gjennom spørreundersøkelsen vil vi få mer innsikt i hvilken betydning omorganiseringen har hatt for organisasjonen, med utgangspunkt i de målene man satte seg.

Et av hovedmålene for omorganiseringen var å tilpasse og effektivisere den administrative støtten til forskning, forskerutdanning og undervisning.

Andre forhold som økonomi og endring av studieplaner har vært utfordrende prosesser for både administrative, tekniske og vitenskapelig ansatte ved fakultetet. En av utfordringene i spørreundersøkelsen er å klare å skille mellom slike uavhengige endringer, og endringene som skyldes omorganiseringen.

Det er også viktig å påpeke at spørreundersøkelsen ikke er en arbeidsmiljøundersøkelse. Egen undersøkelse om arbeidsmiljøet (ARK-undersøkelsen) kommer høsten 2017.

Arbeidet med spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen utarbeides av planleggingsgruppen. Planleggingsgruppen har delt arbeidet med utformingen av undersøkelsen: En gruppe med spesielt fokus på undervisning (ledet av visedekan Inge Fristad), en på forskning (ledet av instituttleder Guri Rørtveit) og en på administrative og tekniske funksjoner (ledet av instituttleder Julie Stavnes). Planleggingsgruppen møtes jevnlig for å utforme spørreundersøkelsen, og planen er å overlevere et utkast til styringsgruppen 12. mai.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 12. juni.

Informasjon til de ansatte

Ansatte skal få jevnlig informasjon om spørreundersøkelsen og evalueringsprosessen gjennom enhetenes nyhetsbrev og denne nettsiden. Det vil også bli holdt allmøter, både i forkant og i etterkant av utsendelse av spørreundersøkelsen.

Intervju

Spørreundersøkelsen skal suppleres med informasjon fra kvalitative intervju som gjennomføres 2018. Kandidatene til intervjuene trekkes tilfeldig, og alle ansattegrupper skal være likt representert.