Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

– Munnen er kroppens speil

Ferda Gülcan, er en av svært få tannpleiere med doktorgrad i Norge, og UiBs første. – Det er viktig å øke kompetansen innen faget, mener den ferske doktoren.

Ferda Gülcan
DOKTOR: Ferda Gülcan er UiBs første doktor med bakgrunn i tannpleie.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Gülcan kommer opprinnelig fra Tyrkia, og kom til Norge for å studere odontologi eller tannpleie i 2003. Etter fullført bachelor i tannpleie følte hun et behov for å utvide kompetansen sin, og tok derfor en master i internasjonal helse ved SIH, samtidig som hun jobbet som tannpleier ved private klinikker. Hun er i dag UiBs første doktor med bakgrunn som tannpleier.

– Uttrykket «munnen er kroppens speil» er fint, fordi det som skjer i munnen påvirker hele kroppen. Oral helse inngår i en helhet. Jeg ønsket å undersøke sammenhengen mellom oral helse og generell helse nærmere, sier Gülcan om motivasjonen for å gå videre etter fullført bachelorgrad.

Viktig folkehelsearbeid

Gülcan forsket på munnhelse hos eldre i Sverige og Norge, sett i sammenheng med sosiale faktorer, som utdanning. Alle personer født i 1942 og tre fylker i Norge og to fylker i Sverige ble invitert til å svare på en spørreundersøkelse i 2007 og 2012. Totalt var rundt 8000 personer med i undersøkelsen i begge årene.

Det Gülcan fant var at omfattende tanntap øker fra 65 – 70-årsalderen og at tanntap og dårligere tannhelse forekommer oftest hos de med færre sosiale ressurser.

Avhandlingen støtter også tidligere forskning om at forskjeller i munnhelsen når du blir eldre er knyttet til forhold i oppveksten. Det er nettopp innen forebygging tannpleieren spiller en viktig rolle, mener Gülcan:

– Som forsker innen tannpleie har du fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Tannpleiere spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet, sier hun.

Kunnskapsbasert praksis

Gülcan mener det er flere gode grunner til å utdanne deg videre innen tannpleie etter endt bachelorgrad:

– Det øker statusen i faget og ikke minst er forskning innen tannpleie avgjørende for å fortsette å ha en kunnskapsbasert praksis, sier doktoren.

– Som tannpleier er det viktig å ha forskningsbasert grunnlag som forklarer hvorfor man gjør som man gjør, påpeker hun.

Flere veier videre 

Hun forteller at studentene hennes er nysgjerrige på mulighetene etter endt bachelorgrad i tannpleie, og det finnes flere veier videre for de som ønsker videreutdanning og kanskje til slutt en doktorgrad, ved UiB. For eksempel:

Ta gjerne kontakt med studieveileder  om du ønsker mer informasjon om studieprogrammene og masterprogrammene her hos oss ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.