Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Intervju med K1s nye instituttleder

Bli litt bedre kjent med Kjell-Morten Myhr tiltrer som ny instituttleder ved Klinisk institutt 1 1. august!

Hovedinnhold

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn.
Jeg er 54 år, gift med Astrid som arbeider ved Høgskolen på Vestlandet, og far til to: Eivind som studerer i Trondheim og Ingrid i Budapest. Født og oppvokst ved Nesttun og bor på Sørås i søndre bydel.

Jeg har hatt interesse for nevrologi siden tidlig i studiene, da jeg også begynte med forskningsprosjekter knyttet til årsaksforhold ved multippel sklerose (MS). Etter turnustjeneste fikk jeg UiB-PhD-stipend, og disputerte på en doktoravhandling om multippel sklerose i 2001, da jeg samtidig ble spesialist i nevrologi.

Jeg startet da som leder ved Nasjonalt kompetansesenter for MS og var det frem til 2013, da jeg fikk professor I-stilling ved K1. Jeg hadde da vært professor II siden 2005/2006. I samme periode og frem til nå har jeg vært leder for Norsk MS-Register og Biobank. I hele denne perioden har jeg også vært ansatt i varierende stillinger ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, først som assistentlege i forvakt og senere som overlege i bakvakt. Fra høsten 2016 har jeg hatt permisjon fra overlegestillingen for å kunne fokusere mer på MS-registeret.

Etter omleggingen av studieplanen for medisinerstudiet har jeg vært leder for semesterstyret for 7. semester (K1-representant).

Utover dette er jeg leder i fagrådet til MS-forbundet i Norge og nestleder i Norsk nevrologisk forening.

Hva var din motivasjon for å søke på stillingen som instituttleder?
Jeg ble anmodet om å søke stillingen, og var litt i stuss den første tiden. Men etter å ha tenkt meg grundig om, og etter noe erfaring fra K1 og fakultetet gjennom arbeidet med ny studieplan og evaluering av PhD/Post Doc-stipendsøknader, har jeg tenkt at det er mye spennende å arbeide med ved Universitetet/K1 og MOF. I tillegg har jeg truffet mange engasjerte og kunnskapsrike personer i dette arbeidet, som jeg godt kunne tenkt meg å jobbe mer med.

Hvilke tanker har du for K1 i de kommende årene?
Jeg har (foreløpig) ingen store revolusjonstanker, da jeg synes K1 har vært godt drevet de siste årene. Men etter erfaring fra studieplanarbeidet tror jeg instituttet bør se mer på hvordan vi kan satse enda mer på god undervisning og se på hvilke muligheter vi har for å kunne stimulere til dette. Forskningen har gått godt de siste årene, og det er mange gode og sterke forskermiljøer ved instituttet. Det vil som tidligere fortsatt være et stort fokus på videre satsning. Men vi har kanskje et uutløst potensiale til samarbeid om god prosjektsatsninger på tvers av miljøene innad på K1? Tarm og hjerne er “hot topic” for tiden! Vi har mange gode registermiljøer som sikkert kan ha nytte av hverandre, psykiatri og nevrologi bør også ha flere aktuelle felles problemstillinger, og tilsvarende vil vi også kunne finne på tvers av seksjonsdelingene ved instituttet.

De forskjellige instituttene ved MOF er noe forskjellig organisert, så jeg har tenkt at det kan være nyttig å kartlegge fordeler og utfordringer ved forskjellige løsninger før vi evt. velger å gjøre forandringer fra hvordan vi er organisert i dag.

Hva vil være din styrke som instituttleder?
Evne til samarbeid tror jeg kan være en styrke. Det er viktig innad på instituttet, men også med de andre instituttene, Universitetet ellers, og ikke minst de kliniske miljøene og administrasjonen på sykehuset.

Hva ser du spesielt frem til når du skal tiltre i stillingen?
Jeg ser frem til å bli bedre kjent med administrasjonen og kollegene ved alle seksjonene på instituttet.