Hjem
Det medisinske fakultet
NYHET

Stor økning i søkere til medisin, odontologi og tannpleie

Tall fra Samordnet opptak viser at over 50 % flere vil studere til å bli tannlege eller tannpleie ved UiB sammenlignet med i fjor. Også medisinutdanningen har en markant økning i antall søkere.

Studenter spiser is i solen
FLERE SØKERE: Flere vil spise is i solen sammen med oss ved Det medisinsk-odontologiske fakultet!
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I fjor var det 134 som hadde satt vår odontologiutdanning på første plass, i år var tallet steget til 203. Det gir en økning på over 51 % prosent i forhold til i fjor.

En lignende økning hadde studieprogrammet i tannpleie: 54 flere satt studiet på førsteplass – noe som er 55 % flere enn i 2016.

Det er også betraktelig flere menn som ønsker å utdanne seg til tannpleier her hos oss. Bare 8 menn satte dette studieprogrammet på førsteplass i fjor, mot hele 30 i år.

I tillegg har medisinstudiet hatt en økning i antall studenter som setter utdanningen som førsteprioritet: 803 ønsker å studere medisin ved UiB, noe som gir en økning på 19 % i forhold til i fjor.

Visedekan for medisinutdanningen ved Det medisinsk odontologiske fakultet, Arne Tjølsen, er begeistret over det foreløpige resultatet fra Samordna opptak. Han tror økningen kan skyldes den nye studieplanen i medisin,  medieomtale og bedre synlighet i sosiale medier:

- Dette har startet en form for «merkevarebygging» som er svært positiv, sier Tjølsen.

Her finner du tallene fra Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/tall/2017/mai/utdtyper/laerested/studier