Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Kandidater til fakultetsstyret

Dette er kandidatene for gruppe B i fakultetsstyret. Valget starter 24. mai kl. 09.00.

Dommerklubbe
Foto/ill.:
Colourbox

Valget varer til 30. mai kl. 12. Bruk denne lenken til å stemme: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do (åpner ikke før 24. mai kl. 9)

Gruppe B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling