Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Allmøter

Tirsdag 23. mai ble det arrangert to allmøter for alle ansatte for å informere om prosessen med å evaluere effekten av "Framtidens fakultet".

allmøte odontologen
ALLMØTE PÅ ODONTOLOGEN: For å informere om evalueringen ble det tirsdag 23. mai arrangert to allmøter for alle ansatte ved fakultetet. Her fra Auditorium Cavum.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Temaet for allmøtene var planen for og fremdriften for evalueringen av ny fakultetsstruktur av 2013. Hovedbudskapet fra ledelsen var: "Det er viktig at alle ansatte svarer på spørreundersøkelsen!" Bare på den måten kan man få et godt bilde på hvor vellykket omorganiseringen har vært, og om det er nødvendig med noen justeringer.

Ledelsen ønsket tilbakemeldinger og kommentarer fra de ansatte, og det ble utvekslet mange gode innspill. Planleggingsgruppen vil ta med seg disse videre inn i arbeidet med evalueringen.

Les mer om evalueringen av omorganiseringen av 2013 her: http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013

Møtene ble avholdt tirsdag 23. mai kl. 11.00 på Odontologibygget (Auditorium Cavum) for ansatte ved IKO og IGS, og kl. 13.00 på Auditorium 1 i Bygg for biologiske basalfag, for ansatte ved fakultetsadministrasjonen, K1, K2 og IBM.

Visedekan Inge Fristad ledet møtet, og her finner dere hans PP-presentasjon:

PP-presentasjon allmøter, tirsdag 23. mai