Hjem
Det medisinske fakultet
Nytt navn

Vi skifter navn!

Vi går i disse dager fra å hete "Det medisinsk-odontologiske fakultet" til å hete "Det medisinske fakultet".

logo uib
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Universitetstyret vedtok på møte 1. juni vårt nye forslag til navn på fakultetet vårt: Det medisinske fakultet. Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine.

Navneendringen er allerede i gang, og i en periode vil du se at både det gamle og det nye er i bruk. Forkortelsen til fakultetet blir MED.

Om prosessen

Forslaget Det medisinske fakultet/Faculty of Medicine ble vedtatt av fakultetsstyret i møtet 10. mai 2017. Navneforslaget ble lagt frem av en arbeidsgruppe bestående av ti personer, hvorav tre er studenter fra studieprogrammene farmasi, odontologi og medisin, seks vitenskapelig ansatte og en er teknisk/administrativt ansatt.  

Gruppen ble bedt om å stemme på de tre beste forslagene i et utvalg av fem mulige navn, og Det medisinske fakultet var det forslaget som fikk stemmer av alle i arbeidsgruppen. Les gjerne mer om prosessen i styresak 57/17 som ligger som vedlegg (PDF) i bunnen av denne saken.

Har du noen spørsmål eller kommentarer, kan du gjerne melde dem inn til seniorkonsulent Ingrid Hagerup på epost: ingrid.hagerup@uib.no