Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Victor Norman blir ny fakultetsstyreleder

Fra høsten av skal samfunnsøkonom, Høyre-politiker og professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, Victor Norman, lede styremøtene ved fakultetet.

Victor Norman
Foto/ill.:
NHH

Hovedinnhold

Det var i universitetsstyrets møte 27. april fakultetet fikk innvilget sitt ønske om å sette i gang en prøveordning med ekstern styreleder av fakultetsstyremøtene. Victor Norman ble foreslått i ekstraordinært fakultetsstyremøte 30. mai og endelig godkjent av universitetsstyret 1. juni.

Dermed blir fakultetsstyret fra og med 1. august ledet av en person som for første gang i historien verken er knyttet til fakultetet gjennom fagområde eller som ansatt. Tidligere har møtene vært ledet av dekanen ved fakultetet.

– Norman vil kunne bidra med omfattende styreerfaring, med et stort nettverk både innen universitetssektoren og med samfunns- og næringsliv. Han kjenner også det politiske bildet i Norge svært godt. Internt ved UiB vil han kunne bistå med å balansere aktivitet ved vårt fakultet opp mot resten av UiB og fremme samhandling på tvers av fag og mellom fakultetene, sier dekan Nina Langeland om valget av den nye styrelederen

Norman er spesielt kjent for å være en mangeårig Høyre-politiker, og var blant annet arbeids- og administrasjonsminister under Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Han har også sittet i Bergen bystyre, i perioden fra 2011 til 2014. Siden 1975 har han vært forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole, hvor han i dag er professor emeritus.  Han var rektor ved samme institusjon i perioden 1999-2001.

Norman tiltrer som fakultetsstyreleder 1. august og skal, sammen med resten av det nye fakultetsstyret, inkludert ny dekan Per Bakke, sitte til 31. juli 2021.