Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

– Viktig å ha det gøy på jobben!

1. august er datoen vi får en ny dekan på fakultet. Bli bedre kjent med Per Bakke!

Dekan Per Bakke
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Gratulerer så mye med jobben! Det hadde vært hyggelig å bli litt bedre kjent med deg: Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

– Jeg er professor i indremedisin og lungesykdommer, utdannet ved Universitetet i Bergen, uteksaminert i 1982. Jeg ble doktor i medisin i -92, og etter det har jeg forsket på risikofaktorer for KOLS og hvordan det går med disse pasientene, både epidemiologisk og klinisk forskning.

I -98 ble jeg professor ved universitetet, og deretter visestyrer for det som den gang het institutt for indremedisin, og instituttleder ved samme institutt i 2010. Etter omorganiseringen av fakultet i 2013 har jeg vært instituttleder ved Klinisk institutt 2.

– Hvorfor søkte du stillingen som dekan?

– Jeg mener at Nina har gjort en god jobb som dekan, men fra min posisjon som instituttleder har jeg observert det jeg mener vi kan bli bedre på. Med min erfaring som instituttleder mener jeg at jeg har det som kan bringe fakultetet videre.

– Kan du utdype?

– Det er spesielt tre punkt, som jeg vil fremheve: Det første er å rette mer fokus mot studentene og undervisningen. Nå er vi i gang med å implementere en ny studieplan i medisin, og det kommer også snart en ny studieplan i farmasi. Det ser jeg som en gylden mulighet til å løfte fram undervisningsarbeidet. Dette kan gjøres blant annet gjennom å inkludere studentene i større grad i planleggingen av undervisning, studieplanarbeid og utvikling av Ferdighetssenteret. Jeg mener at fakultetet har potensiale til å bli førstevalg for alle som ønsker å studere innenfor en av våre studieprogrammer og masterprogrammer.

– Og punkt 2?

– Det er å øke kontakten med resten av universitetet. Det er veldig langt fra her vi sitter oppe på Årstadvollen til Nygårdshøyden. Jeg tror vi har mye å vinne gjennom gå utenfor «boksen», og jobbe for å opprette tettere kontakt med flere fakultet enn Det matematisk-naturvitenskapelige. For eksempel i arbeid med søknader om eksterne midler: Her kan mer samarbeid med for eksempel med Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design, bidra til å øke våre sjanser for tilslag.

– Hvordan skal dette gjøres?

 Det må man selvsagt ha en prosess på, men et tiltak kan være å opprette felles møtepunkter mellom forskere på ulike fakultet. Jeg ser også for meg et forum for instituttledere på tvers av fakultet. På denne måten kan vi opprette nye kontakter og redusere avstanden fra oss til resten av universitetet.

– Og det siste punktet?

–  Vi må jobbe for å gjøre fakultet mer internasjonalt, både gjennom inn- og utveksling av studenter, men også gjennom mer forskningsutveksling. Et virkemiddel kan være å opprette utvekslingsavtaler for doktorgradsstipendiater og post docs med sentrale universitet. Her er det viktig å fokusere både å hva vi kan bidra med, og hva vi kan hente ut av en slik utveksling. Det vil være nyttig å inkludere sykehuset og sykehusets sine biobanker i den prosessen.

– Noe annet du vil legge til?

– Vi lever i en tid hvor det florerer av «fake news», og det er viktigere enn noensinne å hevde seg innenfor formidling. Ved universitetet har vi det som skal til for å kunne stå opp mot spredning av usann informasjon, men da holder det ikke med gamle holdninger om at det er tilstrekkelig for en forsker å henvende seg til andre gjennom tunge forskningsartikler: Man må også våge seg ut og sette dagsordenen. Rebecca Cox og Kristin Greve Isdahl-Mohn sitt bidrag i vaksinemotstandsdebatten, er et veldig godt eksempel på det jeg mener er god forskningsformidling. Flere må våge å gjøre som disse

Vi må også jobbe med å lage en ny strategi for fakultetet. Dessuten har jeg opprettet en ny stilling som prodekan for innovasjon som er opprettet for å rette mer fokus på denne delen av fakultetets virksomhet.

– Hva skal prodekanen, Helge Ræder, jobbe med?

– En av prodekanens viktigste oppgaver blir å sette økt fokus på innovasjon. Vi må bli mer vant enn i dag til å tenke innovasjon og kommersialisering. Et virkemiddel er å opprette kontakt med folk fra Norges Handelshøyskole med erfaring innen innovasjonsvirksomhet, og å opprettholde kontakt med næringslivet. Et mål er også å styrke forholdet til Bergen Teknologioverføring (BTO), og tydeliggjøre våre forventninger til hva vi ønsker de skal bidra med.

Jeg vil også påpeke at hele dekanatet fungerer som et team. Dekanenes oppgaver vil gå over i hverandre.

– Så: Hvilken type dekan tror du at du blir?

– Jeg ønsker å fremme teamarbeid, både i ledergruppen, på tvers av institutt og på tvers av fakultet. Vi sitter altfor mye «på vår egen tue».

– Hva gleder du det til i jobben?

– Jeg liker å prate med folk – å jobbe å få til noe sammen. Det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg også til å få utfordringer litt utenom instituttnivå.

– Hvilke egenskaper har du som vil vi se i jobben din som dekan?

– Jeg synes det er viktig å ha det gøy på jobben! Hvis vi ikke har det gøy på jobben, er det ikke noe vits med det vi holder på med. Det har jeg prøvd å formidle til mine kolleger og medarbeidere i jobben som instituttleder også. Det er viktig å ha litt humor.

– Til sist: Hva liker du å gjøre når du ikke jobber?

– Jeg liker å gå på turer i fjellet. Etter jobb tar jeg meg gjerne en tur på Ulriken. Vi har en hytte i Ustaoset, som jeg liker å dra til. Jeg har gått mye på Hardangervidda, og på kontoret har jeg et kart over Sunnmørsalpene. Det blir med meg over til det nye kontoret på fakultetet.