Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Vektoppgang mellom svangerskap gir risiko for svangerskapsdiabetes

Vektoppgang over én BMI-enhet fra første til andre svangerskap øker risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes i andre svangerskap, viser ny forskning fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Gravidmage
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Svangerskapsdiabetes er diabetes som oppstår, eller blir oppdaget, under graviditet, og kan gi økt risiko for komplikasjoner for mor og barn ved fødselen, blant annet knyttet til økt fødselsvekt hos barnet.

Lenge har forskere visst at overvekt er en risikofaktor for å utvikle svangerskapsdiabetes, men de har hatt lite kunnskap om de underliggende mekanismene. Nå viser ny forskning utført ved Universitetet i Bergen, at vektøkning fra første til andre svangerskap kan være en uavhengig mekanisme for utvikling av sykdommen.

Risiko også ved lav BMI

Det er Linn Marie Sørbye, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, som står bak funnene. Hun har gått gjennom data fra 25 000 kvinner med sine to første fødsler i Medisinsk fødselsregister i perioden 2006 – 2014.

Forskningen hennes viser at endring i startvekt fra første til andre graviditet påvirker risikoen for å få svangerskapsdiabetes i andre svangerskap. Hvor mye kvinnene la på seg i kilo ved andre svangerskap så ikke ut til å påvirke resultatet.

Overraskende viste forskningen at selv om den gravide var normal- eller undervektig (BMI under 25) ved start av begge svangerskapene, økte risikoen for å utvikle svangerskapsdiabetes dersom vekten mellom svangerskapene økte med mer enn én BMI-enhet. 

Vektnedgang minsker risiko

Den største risiko for svangerskapsdiabetes forbundet med vektøkning mellom svangerskapene var funnet hos kvinner som var overvektige (BMI over eller lik 25) i det første svangerskapet. 

Hos gravide som var overvektig ved starten av første svangerskap, fant Sørbye en forebyggende effekt på svangerskapsdiabetes dersom kvinnen reduserte vekten med 2 BMI-enheter frem til andre svangerskap eller mer:

– Funnene indikerer at det er selve vektendring som gir forhøyet risiko for svangerskapsdiabetes, men det trengs mer forskning på underliggende mekanismer bak dette, sier Sørbye.

Fokus på vekt gjennom reproduksjonen

– Funnene fra studien viser at vektendring mellom svangerskap bør sees på som uavhengig risikofaktor for svangerskapsdiabetes og bør vurderes som kriterium for screening av svangerskapsdiabetes i svangerskapsomsorgen. Det er viktig å holde fokus på den gravides vekt, ikke bare under graviditet, men også i intervallet mellom svangerskapene, sier Linn Marie Sørbye.

    Sørbye er, i tillegg til stipendiat ved Universitetet i Bergen, jordmor ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus. Dette er den andre artikkelen i Sørbyes doktorgradsarbeid, og er publisert i det anerkjente tidsskriftet PLOS Medicine.

    Les artikkelen i sin helhet her: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002367