Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Sikrer bedre samarbeid om helseforskning

Forskningsenhet for helseundersøkelser gjør forskningssamarbeid mellom næringen, helseinstitusjoner og universitetet enklere. Nå har de signert sin første samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtale signeres
FHU signerte sin første kontrakt om forskningssamarbeid med både privat næringsliv og Helse Bergen. Fra venstre til høyre: Francisco Real, leder for Forskningsenhet for helseundersøkelser, Hogne Hallaråker, daglig leder av Arctic Nutrition, og seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Haukeland Universitetssjukehus.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Næringsminister Monica Mæland var til stede når daglig leder for bedriften Psorax35, Helse Bergen ved seksjonsleder Kåre Steinar Tveit og UiB ved forsker Rolf Berge og Bodil Bjørndal, signerte den historiske samarbeidsavtalen.

Avtalen er nemlig den første som Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ved UiB får i fanget. FHU skal her fasilitere et forskningsprosjekt som skal se om det er mulig å lage effektiv psoriasismedisin av silderogn.

- Et kinderegg

Mæland pekte på at samarbeidsavtalen er som et kinderegg, som forener hav, næring og helse i et og samme prosjekt. Rollen som FHU spiller i prosjektet er uvurderlig.
Leder for FHU, Francisco Gomez Real, forklarer:

- Innen helseforskning er det flere prosjekt som utgår fra enten sykehus eller universitetet. Det er et enormt potensiale i at sykehus og universitet samarbeider, og det at de ikke gjør det oftere har som regel ikke med manglende vilje å gjøre, men med praktiske detaljer som for eksempel lokaler, personal, kompatible datasystemer, og så videre. I tillegg til manglende oversikt over etikk, personvern og sikker oppbevaring av data. Dette kan gjøre det vanskelig å å gjennomføre forskningsprosjekt. Det vi på FHU vil bistå med, er fasiliteter som lokaler, blodprøvetaking og andre undersøkelser, i tillegg til sikker håndtering av data. Det er en infrastruktur her som kan gjøre helseforskning enklere, forklarer ham.

I dette konkrete prosjektet, er det professor Rolf Berge ved Institutt for klinisk medisin 2 som har ansvar for analyseringen av dataene, mens seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Helse Bergen har den overordnede ansvaret for studien. Sammen med Terje Nordengen, generalsekretær for Psoriasis- og eksemforbundet, skal de blant annet skaffe pasienter til studien.

Undersøker pasienter utenfor sykehusinstitusjonen

Selve undersøkelsene vil finne sted på FHU, som nå har tilholdssted ved Haukelandsbakken 45. Senere vil de flytte inn i nye lokaler i overlege Danielsens hus. I lokalene til FHU er det deres egne ansatte, finansiert av både Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, som vil ta seg av innsamlingen av data fra pasientene.  

- Vår fordel er at vi samler inn data fra deltakere eller pasienter utenfor en helseinstitusjonssetting. Dette betyr at vi kan drive med befolkningsstudier – før sykdommen har oppstått, eller at pasientene vi undersøker ikke kan være de aller sykeste – de må være oppegående, sier Real.

- Avgjørende

Det er daglig leder for selskapet Arctic Nutrtion, som har tatt initiativ til og finansierer forskningen. Hvis de kliniske studiene viser at medikamentet er effektivt, vil det ha enormt mye å si for den lokale næringen, og ikke minst for pasienter med psoriasis. For ham var det viktig at studien ble plassert i Norge:

- Det gjør det mulig for oss å være mer «hands on» og har vært helt avgjørende.
Alternativet hadde vært å hyre et selskap i utlandet til å gjennomføre den kliniske studien, noe som også hadde gjort kostnadene for selskapet mye større, forteller den daglig lederen.
 

Støttet av Bergen forskningstiftelse

Bergen forskningsstiftelse (BFS) har gått inn i FHU med 11 millioner kroner. Universitetet i Bergen tar likevel størstedelen av utgiftene. Næringen betaler selv for forskningsprosjektene, og målet, i det lange løp, er at arbeidet ved FHU skal være selvfinansiert.

Dekan Per Bakke er meget fornøyd med samarbeidet:

- Det er dette vi ønsker – et samarbeid mellom næringen, helseinstitusjoner og universitetet. FHU bidrar til å gjøre dette mulig!

Real påpeker at det ikke bare er næringen som kan ta kontakt med FHU for å få hjelp til å gjennomføre kliniske studier – og selvstendige forskere ved Universitetet i Bergen eller andre institusjoner kan ta kontakt for å få bistand til å gjennomføre helseforskningsprosjekt.