Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

– Kulturell kompetanse bør inn i medisinutdanningen

UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.

Lege og pasient
Det er viktig å få kulturell kompetanse inn i medisinutdanningen, ifølge en UiB-studie.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norske fastleger har lite kulturell kompetanse i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn. Det viser en ny studie fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen (UiB). 

– Vi mener at den forrige strategien om innvandreres helse må følges opp med en ny strategi som forplikter på utdanningssiden, sier førsteamanuensis Esperanza Diaz ved IGS til Dagens Medisin. Hun er medforfatter på studien.

Lite refleksjoner rundt egen kultur

I prosjektet studerte forskerne grupper med fastleger som enten skulle bli spesialister innen allmennmedisin eller som allerede var spesialister. Forskerne stilte dem spørsmål om hvilke strategier de brukte i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn.

Legene mente at de behandlet pasienter med innvandrerbakgrunn på lik måte som pasienter som ikke hadde det. Men etter litt snakk i fokusgruppene kom det imidlertid frem at det likevel var forskjeller i møte med de ulike pasientgruppene.

– Vi så at det var lite refleksjoner blant de etnisk norske legene om at de selv hadde en kultur, og dermed blir det de som eier nullpunktet for det normale, og det er bekymringsfullt, mener Esperanza Diaz.

Viktig å få inn i utdanningen

Diaz påpeker at det er viktig å få kulturell kompetanse inn i utdanningen av leger og annet helsepersonell.

– Nå er det sånn at man må være spesielt interessert og melde seg på egne kurs for å få viten om dette. Men kulturell kompetanse bør inn i utdanningen, sier Ezperanza Diaz.

 

Les mer om MIGRASJON her.