Hjem
Det medisinske fakultet
Intervju

Gleder seg til å komme tilbake

Heidi Annette Espedal blir tilsatt som ny fakultetsdirektør fra og med 1. januar 2018. Bli bedre kjent med henne!

Heidi Espedal
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hei, og gratulerer med ny jobb! Fortell litt om bakgrunnen din:

Jeg har en doktorgrad i fysikk og jobbet først på Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Her jobbet jeg med forskning på satellittdata og miljøovervåkning. Jeg arbeidet også som forskningsleder her et par år, før jeg ble administrasjonssjef på Institutt for geovitenskap på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senere ble jeg administrasjonssjef for det som da het Institutt for indremedisin på Det medisinske fakultet. Etter et par år i denne stillingen ble jeg rekruttert til Forskningsadministrativ avdeling som underdirektør. Senere ble jeg fungerende direktør, og til sammen har jeg vært leder og nestleder i avdelingen i alt seks år.

Hva mener du at du kan bidra med som fakultetsdirektør ved fakultetet?

Jeg har mye ledererfaring, hvorav hele seks år av disse har vært i sentraladministrasjonen. Dette har gitt meg god anledning til å bli kjent med hele universitetet: De ulike fakultetene og de ulike kulturene. Som leder av Forskningsadministrativ avdeling har jeg også hatt mye fokus på hvordan vi kan hjelpe fagmiljøer til å finne ekstern finansiering til sine prosjekter. Det tenker jeg er kunnskap som også kan komme Det medisinske fakultet til medisin til nytte.

De sentraladministrative tjenestene og avdelingen har vært med på flere organisasjonsutviklingsprosjekt. Arbeidet med dette har vært en viktig oppgave for meg. Jeg har også jobbet med å bygge opp administrasjon knyttet til forskerutdanningen, noe som er veldig relevant for Det medisinske fakultet som utdanner mange av UiBs PhD-kandidater. Generelt kjenner jeg også fakultetet fra før, selv om jeg vet at det er mye som har skjedd siden sist, og det blir mye å sette seg inn i.

Hva ønsker du å oppnå som fakultetsdirektør?

Hehe, svaret på det spørsmålet må nesten vente til jeg har kommet i gang. Det er viktig for meg å lytte først, jeg kommer ikke til stillingen med et ferdig «program». Aller først må jeg bli bedre kjent med de miljøene jeg ikke kjenner så godt fra før.

Hvilken type leder er du?

Jeg håper at jeg oppfattes som en leder som lytter. En som ønsker å inkludere alle som og villig til å lære fra andre som sitter på spesialistkompetanse. En leder skal ikke dykke dypt ned i alle detaljer, men være lydhør og samarbeide med de ulike medarbeiderne. Jeg liker å jobbe strategisk og langsiktig.

Hva ser du mest frem til med jobben?

Jeg trivdes veldig godt da jeg jobbet her sist og det er ingen hemmelighet at jeg gleder meg til å komme tilbake! Selv om det er et miljø jeg kjenner fra før, vet jeg at det er mye nytt og spennende som skjer her, og jeg gleder meg til å få nye oppgaver. Kompleksiteten ved organisasjonen, samarbeidet med helseforetak og de ulike randsonene, blir det spennende å bli en del av. Jeg gleder meg til å komme tettere på miljøene, folkene og bli kjent med nye mennesker. Det er tross alt en stund siden jeg var her sist.

Hva liker du å gjøre når du ikke jobber?

Jeg liker å se nye steder, og har reist mye rundt i verden. Vi har også vært mye i seilbåt. Sommer, reising, seiling, familie og venner, oppsummerer det jeg liker å bruke fritiden min på.